👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får vara med och bestämma

Skapad 2020-08-04 08:05 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk
I en klass kan det finnas många många olika idéer. Kan man göra på ett sätt så att alla får vara med och bestämma? Under temat jobbar vi med demokrati, kamratskap och barnkonventionen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag medverkar i demokratiska beslut och känner till hur man röstar.

Jag känner till barnkonventionen.

Jag känner till begreppet regler.

Jag kan ge förslag på hur man är en god kamrat.

Innehåll

* Jag lär mig varför man röstar.

* Jag medverkar i olika omröstningar i klassen.

* Jag medverkar i olika övningar och löser olika problem i gruppen.

* Jag ser på filmer och lyssnar på böcker om demokrati och barns rättigheter.

* Jag jobbar med material från arbetsboken Livet i vår värld.

Bedömning

Jag bedöms i min förmåga att kommunicera om demokrati, regler och hänsynstagande under och efter temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6