Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorisk träning, koordination.

Skapad 2020-08-04 14:04 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Arbetsområde med motorisk träning och speluppfattning inom olika lekar och rörelseaktiviteter utan och med redskap
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Kroppen är skapad för rörelse i alla tänkbara situationer.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • koordinera dina rörelser, springa, hoppa,balansera, landa, ta emot, passa, fånga, tänka strategiskt, planera och välja vägar som fungerar för dig och ditt lag.

Konkretisering av mål

Du ska utveckla förmågan att använda sammansatta rörelser med kontroll och precision utan och med redskap inom olika rörelseaktiviteter och lekar.


Du ska utveckla förmågan att anpassa och variera dina rörelser individuellt till aktiviteten och till sammanhanget tillsammans med andra.

Du ska utveckla förmågan att kunna delta på ett funktionellt sätt i olika rörelseaktiviteter och lekar och förstå motoriska grundformer samt visa hänsyn och ge uppmuntran till andra.

Arbetssätt

Du kommer att få genomgångar och möjlighet att träna sammansatta grundmotoriska former individuellt och i grupp.

Du kommer att delta i och lära dig olika rörelseaktiviteter, bollsporter,stafetter, motorikövningar och lekar.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas

 • förmågan att variera rörelser till aktiviteten.
 • förmågan att anpassa rörelser till aktiviteten
 • förmågan att beskriva hur rörelseaktiviteter och lekar genomförs på ett säkert sätt


Till grund för bedömning av din kunskapsutveckling kommer användas följande:

 • Deltagande och prestation i övningar, förmågan att landa, ta emot, parera, balansera, svinga, greppa,kasta och fånga.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
De motoriska grundformerna, rörelse till musik samt lek i idrott och hälsa åk 1-3.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Idrott, spel och lekar
Utvecklar förmågan att motionera, leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Klarar av ett flertal lekar med enkla regler och kan följa dem
Klarar av många lekar och en del bollsporter med enkla regler.
Har goda kunskaper i ett antal idrotter. Kan se den röda tråden från uppvärmning till aktivitet.
Har goda kunskaper i ett flertal idrotter med tillhörande regler och andra fysiska aktiviteter .
Motorisk träning
Utvecklar en positiv självbild och en god kroppsuppfattning
Klarar av enkla rörelsemönster.
Kan anpassa sina rörelser till de krav som ställs i samband flera olika typer av fysisk aktivitet.
Kan använda sig av olika redskap/material för att utveckla och stimulera sina motoriska färdigheter.
Kan anpassa sig till olika aktiviteter och situationer i form av balans, position och tempo. Kan utföra komplexa rörelsemönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: