Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2-3, våra sinnen och inre organ

Skapad 2020-08-04 19:38 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 9 NO (år 1-3)
Vi kommer lära oss om våra sinnen och hur vi uppfattar världen omkring oss genom dem. Vi kommer också att lära oss olika organ inne i människor och hur de fungerar.

Innehåll

Arbetsområde:

Syftet med arbetsområdet är att vi ska förstå hur våra kroppar fungerar. I detta arbetsområde fokuserar vi oss på våra sinnen, principen för hur hjärta, lungor och blodomlopp, hjärna, nervsystemet och muskler, matspjälkningssystemet fungerar.   

Konkreta mål:

Du ska genom att läsa texter, göra experiment och se faktafilmer få vetskap om hur dina viktigaste inre organ fungerar och vad de behöver för att hålla dig frisk och stark. Du ska genom att prova och testa dina sinnen få förståelse för hur de ger dig information om din omgivning.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta vilka sinnen vi har och vilken kroppsdel som hör till dem
 • kunna förklara vilka sinnen som ger oss vilken information om vår omgivning.
 • i bild visa principen för hur hjärta, lungor och blodomloppet fungerar.
 • i bild visa principen för hur hjärnan, nervsystemet och muskler fungerar. 
 • i blid visa principen för hur matspjälkningssystemet fungerar. 

Undervisning:

Vi börjar med en introduktion där vi pratar om vad vi ska lära oss och varför samt hur. Vi kommer att se filmer och läsa faktatexter om hur våra inre organ fungerar och hur de hjälper oss att hålla oss friska. Vi Kommer att göra olika tester för att uppleva hur våra sinnen fungerar. Vi kommer också att i helklass diskutera och reflektera över varför vi har sinnen och vad de ger oss för information. 

Några delar kommer vi muntligt att redovisa i mindre grupp och i helklass, andra delar kommer du dokumentera genom bilder och egna faktatexter.

Begreppslista:

organ, hjärta, lungor, blodomlopp, muskler, nervsystem, hjärna, matspjälkning, syn, hörsel, känsel, balans, smak, lukt. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: