👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO, Skogen och naturen på hösten

Skapad 2020-08-05 11:37 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi utgår från arbetsboken Koll på No 4 och läser om vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi
Nu är det höst och vi ska ta en närmare titt på skogens invånare. Vi ska se hur de lever och hur de lever tillsammans med varandra. Vi ska titta närmare på löven som faller och varför träden tappar sina löv. Vi ska lyfta blicken mot himlen och ta reda på vart en del fåglar tar vägen på hösten?

Innehåll

Syfte

"Syftet med kapitlet är att eleverna ska känna till att det finns olika typer av skog i vårt land. De ska veta hur nedbrytning går till i skogen och kunna ge exempel på näringskedjor i skogen. Eleverna ska känna till några vanliga djur och växter som finns i skogen och kunna förklara skillnaden mellan bytesdjur och rovdjur. De ska också veta att vi planterar skog och att skogen är en naturresurs. De ska kunna ge exempel på vad vi använder skogen till, och veta att vi har ansvar när vi använder den. Eleverna ska också veta vad som menas med allemansrätten. Eleverna ska veta vad som händer i naturen om hösten och veta hur djur och växter anpassar sig och förbereder sig inför den kommande vintern. De ska kunna förklara hur nedbrytning fungerar och ge exempel på nedbrytare. Eleverna ska också kunna ge exempel på hur olika växter sprider sina frön."

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Skogen som ekosystem
 • Känna till och kunna fakta om några av våra vanligaste växter, svampar och djur som lever i skogen
 • Nedbrytning och nedbrytare
 • Näringskedjor i skogen
 • Rovdjur och bytesdjur
 • Veta vad människan använder skogen till och hur vi påverkar naturen
 • Varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden
 • Varför löven ändrar färg
 • Vad som händer med löven på marken
 • Hur olika frön sprids
 • Varför en del fåglar flyttar

Så här kommer vi att arbeta:

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och hösten.

Vi läser faktatexter, tar ut viktig information för att sedan skapa egna faktatexter.

Vi kommer att läsa andra böcker, se film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner.

Vi planerar och genomföra en undersökning.

Vi jobbar i grupp, par och enskilt. 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Jag kommer att bedöma din förmåga i:

 • Hur du kan förklara och beskriva; både i tal och skrift.
 • Hur du kan samtala; muntlig redovisning samt diskussioner.
 • Hur du kan söka och använda information.
 • Hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång både muntligt och skriftlig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6