Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Everyday Stuff 8B

Skapad 2020-08-05 11:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Engelska
We're working with the chapter "Everyday Stuff" in Tough Stuff C.

Innehåll

Everyday Stuff

This is an alternate planning for those of you working with Tough Stuff instead. Please note that your homework will be the same as the rest of the class'!

w. 35

TUESDAY
- A letter about my summer

FRIDAY
- Interview about summer
- My plan for this year
- New homework: voc. pp. 38-39

 

w. 36

TUESDAY
- Read pp. 29-30
- Do ex. A-D, pp. 31-32

FRIDAY
- Quiz. voc. pp. 38-39
- Adjectives
- Worksheet
- Make an outline for "A Place I've visited"
- New homework: finish "A Place I've visited"

 

w. 37

TUESDAY
- Write "A Place I've visited"

FRIDAY
- New homework: voc. p. 40
https://www.youtube.com/watch?v=4oNOA3HnGG4
- Choose one of the writing tasks from ex. E, p. 32, and make an outline for it
- Start writing your text

 

w. 38

TUESDAY
- Finish and hand in your text (1-2 pages). Remember to hand it in both here and on Google Drive!
- Worksheet: genitive

FRIDAY
- Quiz: voc. p. 40
- New homework: voc. p. 41
- Read pp. 33-35
- Ex. A + B, p. 36
- Choose one of the writing tasks from ex. C, p. 37, and make an outline for it

 

w. 39

TUESDAY
- Write your text and hand it in both here and on Google Drive

FRIDAY
- Quiz voc. p. 41
- New homework: Finish script
- Get started on "A Day in..."

 

w. 40-42

A day in...

Uppgifter

  • A letter about summer

  • A Place I've Visited

  • Writing task: robots

  • Writing task: bands

  • A Day in...

Matriser

En
A letter about summer

Skriftlig interaktion

Ej godkänd nivå
E
C
A
Interaktion
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt. Eleven riktar sig till mottagaren.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Eleven interagerar med mottagaren på ett grundläggande sätt.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt. Eleven interagerar med mottagaren på att naturligt och inbjudande sätt.
Strategier
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Innehåll

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Kongruens
Eleven använder regelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Eleven använder regelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett korrekt sätt. Eleven använder även vanligt förekommande oregelbundna verb, substantiv på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Eleven använder såväl regelbundna som oregelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett korrekt sätt. Eleven använder även övriga ordklasser på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Elevens meningsbyggnad är enkel och påverkad av modersmålet.
Elevens meningsbyggnad är enkel och korrekt, alternativt avancerad och påverkad av modersmålet.
Elevens meningsbyggnad är avancerad och korrekt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Struktur
Brevet inleds och avslutas på ett lämpligt sätt.
Brevet inleds och avslutas på ett lämpligt sätt, samt följer en tydlig röd tråd.
Brevet inleds och avslutas på ett inbjudande och intresseväckande sätt. Brevet följer en tydlig röd tråd.
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven bearbetar ämnet utförligt.

En
A Place I've Visited

Framställning

Ej godkänd nivå
E
C
A
Tydlighet
Grammatik Meningsbyggnad Ordförråd
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Format Mottagare
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven behandlar ämnet på ett nyanserat sätt.
Struktur
Texten har en tydlig inledning och avslut. Det finns en tydlig röd tråd genom hela texten.
Texten har en anpassad inledning och avslut. Textens olika delar hänger ihop på ett naturligt sätt.
Texten har en välanpassad inledning och avslut. Det finns en tydlig tanke bakom textens struktur.

En
A Day in...

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntligaframställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jämförelser
Eleven kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Relevans
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: