Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schools 7B 20/21

Skapad 2020-08-05 12:30 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Engelska
We're working with the chapter "Schools" in Good Stuff B

Innehåll

w. 35

THURSDAY
- Write a letter about what you did this summer

FRIDAY
- Interview about summer
- My plan for this year
- New homework: voc. pp. 34-35

 

w. 36

THURSDAY
- Quiet reading
- Read and discuss pp. 32-33
- Ex. A-C, pp. 36-37


FRIDAY
- Quiet reading
- Quiz: voc. pp. 34-35
- New homework: voc. pp. 36-37
- Read pp. 34-35
- Ex. A, p. 40

 

w. 37

THURSDAY
- Quiet reading
- Ex. B, p. 40
- Read and discuss pp. 36-37
- Ex. A+B, p. 41

FRIDAY
- Quiet reading
- Quiz: voc. pp. 36-37
- New homework: voc. p. 38
- Ex. F, p. 42

 

w. 38

THURSDAY
- Quiet reading
- Finish ex. F, p. 42
- Read & translate (orally) pp. 38-39
- Ex. A+C, p. 43

FRIDAY
- Quiet reading
- Quiz: voc. p. 38
- New homework: voc. p. 39
- Read & discuss pp. 38-39
- Ex. D+E, p. 44

 

w. 39

THURSDAY
- Write a letter to your pen pal about life at school

FRIDAY
- Quiet reading
- Quiz: voc. p. 39
- New homework: voc. pp. 40-41
- Read p. 40
- Ex. A+B, p. 46

 

w. 40

THURSDAY
- Quiet reading
- Read p. 41
- Ex. A-C, pp. 47-48

FRIDAY
- Quiet reading
- Quiz: voc. pp. 40-41
- New homework: information
- Start: "A day at school in..."

w. 41-43 : "A day at school in..."

Uppgifter

  • A letter about summer

  • A letter about school

  • A day at school in...

Matriser

En
A letter about summer

Skriftlig interaktion

Ej godkänd nivå
E
C
A
Interaktion
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt. Eleven riktar sig till mottagaren.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Eleven interagerar med mottagaren på ett grundläggande sätt.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt. Eleven interagerar med mottagaren på att naturligt och inbjudande sätt.
Strategier
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Innehåll

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Kongruens
Eleven använder regelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Eleven använder regelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett korrekt sätt. Eleven använder även vanligt förekommande oregelbundna verb, substantiv på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Eleven använder såväl regelbundna som oregelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett korrekt sätt. Eleven använder även övriga ordklasser på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Elevens meningsbyggnad är enkel och påverkad av modersmålet.
Elevens meningsbyggnad är enkel och korrekt, alternativt avancerad och påverkad av modersmålet.
Elevens meningsbyggnad är avancerad och korrekt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Struktur
Brevet inleds och avslutas på ett lämpligt sätt.
Brevet inleds och avslutas på ett lämpligt sätt, samt följer en tydlig röd tråd.
Brevet inleds och avslutas på ett inbjudande och intresseväckande sätt. Brevet följer en tydlig röd tråd.
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven bearbetar ämnet utförligt.

En
A letter about school

Skriftlig interaktion

Ej godkänd nivå
E
C
A
Interaktion
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt. Eleven riktar sig till mottagaren.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Eleven interagerar med mottagaren på ett grundläggande sätt.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt. Eleven interagerar med mottagaren på att naturligt och inbjudande sätt.
Strategier
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Innehåll

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Kongruens
Eleven använder regelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Eleven använder regelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett korrekt sätt. Eleven använder även vanligt förekommande oregelbundna verb, substantiv på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Eleven använder såväl regelbundna som oregelbundna verb, substantiv och adjektiv på ett korrekt sätt. Eleven använder även övriga ordklasser på ett huvudsakligen korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Elevens meningsbyggnad är enkel och påverkad av modersmålet.
Elevens meningsbyggnad är enkel och korrekt, alternativt avancerad och påverkad av modersmålet.
Elevens meningsbyggnad är avancerad och korrekt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Struktur
Brevet inleds och avslutas på ett lämpligt sätt.
Brevet inleds och avslutas på ett lämpligt sätt, samt följer en tydlig röd tråd.
Brevet inleds och avslutas på ett inbjudande och intresseväckande sätt. Brevet följer en tydlig röd tråd.
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven bearbetar ämnet utförligt.

En
A day at school in...

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntligaframställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jämförelser
Eleven kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Relevans
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: