👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk. 6

Skapad 2020-08-05 12:43 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Historia
Historia åk. 6

Innehåll

 

Konkretisering av kursplanemålen

 

Stormaktstiden

- Hur Sverige blir en stormakt.

- De många krigen och hur de påverkade vanliga människor.

- Hur kungarna blir enväldiga.

- Hur adelns makt först ökar men sedan minskas.

- De grymma häxjakterna.

- Olika folk i det svenska riket.

 

Frihetstiden och Gustav III:s tid

- Hur befolkningen i Sverige-Finland tredubblas under 1700-talet.

- Hur antalet jordlösa lantarbetare (pigor och drängar) växer.

- Hur köpmän, bönder, lantarbetare och andra grupper lever.

- 1700-talets vetenskapsmän.

- Yttrandefriheten under frihetstiden.

- Gustav III:s envälde efter frihetstiden.

 

1800-talet - ett nytt Sverige växer fram

- Hur folkmängden ökar men också att fattigdomen ökar.

- Hur folkskolan införs.

- Hur livet var för kvinnor och barn i städerna.

- Hur industrierna blir fler.

- Hur järnvägar byggs.

- Hur riksdagen får större makt men att det främst är rika män som får lov att rösta.

 

 

Arbetssätt/material:

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med:

 • Lärarledda genomgångar.
 • Läsa tillsammans i läroboken.
 • Film.
 • Diskussioner i grupp.
 • Söka information på internet.

 

 

Bedömning av kunskaper och förmågor 

 • Deltagande på lektionstid.
 • Redovisningar och prov efter avslutade moment.
 • Hur väl du utvecklar dina svar.
 • Hur väl du deltar i klassens diskussioner.
 • Muntliga och skriftliga redovisningar, enskilt eller i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6