Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-08-05 13:13 i Vallonskolan Östhammar
Geografi åk 5, våren 2016
Grundskola 5 Geografi
I arbetsområdet Europa kommer vi "göra en resa" runt i Europas olika regioner. Du kommer att lära dig fakta om olika länder och regioner, bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning. Du kommer att träna på att jämföra och beskriva olika länder och regioner. vi kommer också läsa en skönlitterär bok "Fröken Europa", och på så sätt fördjupa vår kunskap om Europa.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet Europa under hela årskurs 5, både under höstterminen och vårterminen. 

 

Arbetssätt


Vi kommer att titta på film, läsa faktatexter och studera kartor och andra källor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner och du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans. Vi kommer att tillsammans i klassen läsa boken Fröken Europa och på så sätt fördjupa vår om Europa. 

 

Mål

Du ska:


- kunna placera ut länder, stora städer, berg och vatten.

- kunna beskriva och göra jämförelser om t.ex. Europas natur, klimat och naturtillgångar, areal, folkmängd samt vad människor livnär sig på.

- kunna hantera information från olika källor.

- kunna resonera och diskutera kring frågor som gäller Europa.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig under lektionernas olika delar. Se matris för bedömning.

- Eget arbete i arbetsboken om Europa

- Ditt deltagande i diskussioner i helklass och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Matris för Europas geografi år 5

Europa

Hållplats 1
Hållplats 2
Europas namngeografi
Namn och läge på Europas länder och huvudstäder. Namn och läge på Europas hav, berg och öar.
Du placerar ut några europeiska länder och huvudstäder på en karta. Du placerar ut några hav, berg eller öar på en karta.
Du placerar ut de flesta europeiska länderna och flera huvudstäder, hav, berg och öar på en karta.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du förklarar några geografiska ord och begrepp så att andra förstår.
Du använder geografiska ord och begrepp så att andra förstår.
Analys
Du gör jämförelser/analyser t.ex. genom att jämföra befolkningen i olika länder, klimat, naturtyper, folkmängd).
Du gör enkla jämförelser t.ex. Polen är större än Estland.
Du gör mer utvecklade jämförelser, t.ex. "Polen har nästan 4 ggr så stor befolkning som Sverige". Eller "Sverige och Polen är nästan lika stora till ytan men Polens befolkning är nästan 4 ggr större än Sveriges, då blir befolkningstätheten större i Polen än i Sverige".
Att hantera information
Du visar att du kan söka information, samla information, strukturera information t.ex. genom att använda kartbok, faktaböcker, göra/ använda tankekartor.
Du läser ut enkel fakta från en eller några olika källor. Du använder med stöd information från någon källa för att läsa ut fakta och lösa uppgifter.
Du samlar fakta från flera olika källor. Du använder information från olika källor för att skaffa dig information som du använder för att lösa uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: