Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredagsmys!

Skapad 2020-08-05 13:59 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO
Ett härligt avslut på veckan! Vi fixar fika tillsammans och pratar om hur veckan har varit och om förväntningar på helgen. Här tränar vi också på förmågorna från förmågecirkeln, ansvar, samarbete, kommunikation, kreativitet samt reflektion.

Innehåll

Tidsperiod:

HT och VT Läsåret 20/21

Så här kommer vi att arbeta:

Tillsammans planerar vi vad vi vill ha till vår fredagsfika. Ev bakar någon elev eller så går vi till affären och handlar. Utifrån ett bildstöd om vad som behöver göras inför fikat väljer eleven vad den vill ansvara för, om man vill samarbeta med någon kamrat, hur dukningen ska se ut mm, Några moment som tränas är att blanda saft, antalsuppfattning vid dukningen, uttrycka önskemål, välja. Denna lektion blir ett fint avslut på veckan och vi tränar på att tala och berätta samt att lyssna på varandra.

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

Klicka i nedan från ämnets syfte. (Det går bra att ta bort denna rubrik sedan)

 

Centralt innehåll:

Klicka i nedan från ämnets centrala innehåll. (Det går bra att bort denna rubrik sedan)

Kunskapskrav och bedömning:

Klicka i kunskapskrav nedan. Här kan du skriva hur eleverna kommer att bedömas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Proportionella samband, till exempel dubbelt och hälften.
  NAO  -
 • Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, till exempel prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: