Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-5: Veckans Popsång

Skapad 2020-08-05 13:58 i Björklinge skola Uppsala
Lokal planering för en del av sångundervisningen som jag kallar Veckans Popsång. Inflytande, deltagande och lust att lära är i fokus.
Grundskola 2 – 5 Musik
Konceptet "Veckans popsång" har blivit mycket populärt bland eleverna i Björklinge/Skuttunge, och efter ett test-år i åk 2-4, utökar vi nu så att även åk 5 fortsätter med att sjunga en ny popsång varje vecka på musiklektionen.

Innehåll

 

I den ordinarie sångundervisningen ska det erbjudas en variation av konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika tidsepoker och olika kulturer. Ofta sjunger vi på musiken samtidigt som vi spelar instrument, för att vi övar ett särskilt kunskapsområde eller för att vi övar inför ett framträdande med publik.

"Veckans popsång" är dock ett komplement till den ordinarie sångundervisningen. Den ersätter inte övriga sångmoment, men har visat sig vara en framgångsrik metod för att få igång sång bland vissa osäkra sångare, och blivit ett lustfyllt inslag för en majoritet av alla elever.

Varje vecka erbjuds eleverna ett val mellan två låtar, oftast en på svenska och en på engelska (åk 2 sjunger endast den svenska låten, de äldre får välja). Efter en kort presentation och omröstning inom gruppen väljs en av låtarna genom ett demokratiskt beslut. Läraren drar upp texten på skärm, och så sjunger vi gemensamt genom hela låten tillsammans med artistens inspelning. En del låtar är enkla och bekanta, andra är en större utmaning eftersom vi inte övar samma låt flera gånger. Eleverna kan individuellt välja om de vill bara lyssna på svårare partier, och sedan klämma i när refrängen kommer tillbaka.

Valmöjligheten och omröstningen har inneburit att elevernas känsla för demokrati och inflytande ökar. Många elever har även egna förslag på låtar de skulle vilja sjunga på musiklektionerna. I ordinarie undervisning finns begränsat utrymme för att ta upp alla dessa önskemål, men med hjälp av Veckans Popsång har det blivit enklare. Eleverna kan nu lämna sitt förslag till musikläraren, som skriver upp och gör en önskelista med låtar som kan bli veckans popsång vid senare tillfälle.

Att komma i kontakt med många olika artister och låttexter har även gett mer frekventa möjligheter att diskutera budskap i texterna, olika livsfrågor och värdegrund och hur dessa kan uttryckas genom musik.

Eftersom alla i åk 2-5 kommer i kontakt med samma låtar under samma vecka, så bidrar detta även till en mer gemensam repertoar och musikkultur tvärs över årskurserna på hela skolan. (Gäller Björklinge. På Skuttunge skola endast åk 4-5.)

Under läsåret 2020/2021 planerar vi även att genomföra smärre teman inom utbudet av popsånger. Klassen kan till exempel få välja en artist att fördjupa sig i, från några föreslagna alternativ.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: