Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Rights 9B

Skapad 2020-08-05 16:47 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Engelska
We're working with the chapter "Animal Rights" in Tough Stuff D.

Innehåll

This is an alternate planning for those of you working with Tough Stuff instead. Please note that your homework will be the same as the rest of the class'!

Animal Rights

w. 35

TUESDAY
- Write a letter about what you did this summer

THURSDAY
- Interview about summer
- My plan for this year

 

w. 36

TUESDAY
- Read pp. 19-21
- Do ex. A & B, p. 22
- Choose one of the writing tasks in ex. C, p. 23, and make an outline for your text

THURSDAY
- Write your text (1-2 pages) and hand it in both here and on Google Drive

 

w. 37

TUESDAY
- Read pp. 24-25
- Do ex. A-C, pp. 26-27
- Choose either no 3 or 4 from ex. D (p. 27) and make an outline for your text

THURSDAY
- Write your text (1-2 pages) and hand it in both here and on Google Drive

 

w. 38

TUESDAY
- Read p. 28
- Do ex. A-B, p. 29
- Do the research for ex. D:2 (Thanksgiving) and make the outline for a story based on what you find.

THURSDAY
- Write your story (1-2 pages) and hand it in both here and on Google Drive

 

w. 39-41

Safari films

Uppgifter

  • Writing task 1: p. 23

  • Writing task 2: p. 27

  • Research: Thanksgiving

  • Safari films

Matriser

En
Writing task 1: p. 23

Framställning

Ej godkänd nivå
E
C
A
Tydlighet
Grammatik Meningsbyggnad Ordförråd
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Format Mottagare
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven behandlar ämnet på ett nyanserat sätt.
Struktur
Texten har en tydlig inledning och avslut. Det finns en tydlig röd tråd genom hela texten.
Texten har en anpassad inledning och avslut. Textens olika delar hänger ihop på ett naturligt sätt.
Texten har en välanpassad inledning och avslut. Det finns en tydlig tanke bakom textens struktur.

En
Writing task 2: p. 27

Framställning

Ej godkänd nivå
E
C
A
Tydlighet
Grammatik Meningsbyggnad Ordförråd
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Format Mottagare
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven behandlar ämnet på ett nyanserat sätt.
Struktur
Texten har en tydlig inledning och avslut. Det finns en tydlig röd tråd genom hela texten.
Texten har en anpassad inledning och avslut. Textens olika delar hänger ihop på ett naturligt sätt.
Texten har en välanpassad inledning och avslut. Det finns en tydlig tanke bakom textens struktur.

En
Thanksgiving

Framställning

Ej godkänd nivå
E
C
A
Tydlighet
Grammatik Meningsbyggnad Ordförråd
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Format Mottagare
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Relevans
Eleven håller sig genomgående till ämnet.
Eleven håller sig genomgående till ämnet och fördjupar vissa delar.
Eleven behandlar ämnet på ett nyanserat sätt.
Struktur
Texten har en tydlig inledning och avslut. Det finns en tydlig röd tråd genom hela texten.
Texten har en anpassad inledning och avslut. Textens olika delar hänger ihop på ett naturligt sätt.
Texten har en välanpassad inledning och avslut. Det finns en tydlig tanke bakom textens struktur.

En
Safari Films

Språk

Ej godkänd nivå
E
C
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntligaframställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

Ej godkänd nivå
E
C
A
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jämförelser
Eleven kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Relevans
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: