Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snoddar år 3, Textilslöjd, HT 2020/ VT 2021, Aspuddens skola

Skapad 2020-08-06 07:22 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer att få lära dig att : *Tvinna en snodd *Göra en knut *Fläta en kumihimosnodd *Mäta med måttband *Fläta en tre-fläta

InnehållSyfte med arbetsområdet
Du kommer att få lära dig att tvinna garn i bomull till en snodd. Du kommer också få lära dig att göra en "Kumihimosnodd"  samt göra en fläta och knut som avslut/montering. Du kommer även få lära dig att mäta ut ditt garn och dina trådar med ett måttband.
Arbetssätt
 Du kommer lära dig genom muntliga såväl som skriftliga instruktioner.
Det här kan du vara med och bestämma
Du kan vara med och bestämma färg på garn och tråd samt längd på snodden.
Tidsplan
HT 2020/ VT 2021
Utvärdering av undervisningen
Utvärderingen kommer att ske löpande under arbetsområdet, i olika former, muntligt och skriftligt.
Bedömning
Du reflekterar över dina kunskaper efter varje avslutat arbetsområde genom att skriftligt eller muntligt beskriva din arbetsprocess inom arbetsområdet. Ett exempel på muntlig bedömning är att du muntligt berättar om din slöjdprocess från skiss/idé till färdig produkt antingen enskilt eller i grupp ( i samband med avslut av lektion exempelvis). En skriftlig bedömning kan ha frågeställningar som: Vad gick bra?, Vad gick mindre bra, Vad har du lärt dig? Hur har du lärt dig

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: