Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturmontessori Harestad Grovplanering tema ht 20

Skapad 2020-08-06 08:23 i Förskolan Naturmontessori Harestad Naturmontessori Väst AB
Förskola
Socialt samspel- Jag och min omvärld

Innehåll

Syfte:  Vi vill fokusera på socialt samspel för att:

 • Barnen skall känna sig trygga i gruppen och få en vikänsla.
 • Stärka barnen i deras identitet och självkänsla. 
 • Skapa en förståelse för olikheter när det gäller utseenden, hem och familjeförhållanden, bakgrund, kultur, härkomst och traditioner.

Metod:  I vår strävan mot målen kommer vi att arbeta med:

 • Pedagogerna leder arbetet med fokus på det sociala samspelet i gruppen
 • Barnen skall få tillfälle att upptäcka sig själv, sin närmiljö och omvärld genom att utforska språk, matematik, naturkunskap, musik och skapande verksamhet.
 • Kompisbarometer
 • Rim och ramsor
 • Sånger
 • Montessorimaterial
 • Boken eller liknande om mig
 • Samarbetslekar

Mål: Förskolans övergripande prioriterade mål utifrån föräldraenkäten

 • Utveckla användandet av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande
 • Utveckla både  inne och utemiljön så att den blir mer inspirerande och inbjudande

Dokumentation: Hur ska vi dokumentera?

 • Fota/filma med ipaden
 • Blogginlägg i unikum
 • Intervjuer och observationer
 • Kompisbarometer

                             Vad ska vi dokumentera?

 •   Barnens tankar och kommentarer
 •   Barnens nyfikenhet, utveckling och lärande utifrån deras intressen

Utvärdering och analys: Utvärderas i Dec- Jan 20/21

 • Vad fungerade bra?
 • Vad kan vi förändra?
 • Uppnådde vi målen? Varför? Varför inte?
 • Övriga reflektioner?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: