Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturmontessori Harestad Grovplanering tema ht 20

Skapad 2020-08-06 08:23 i Förskolan Naturmontessori Harestad Naturmontessori Väst AB
Förskola
Socialt samspel- Jag och min omvärld

Innehåll

Syfte: Vi vill fokusera på socialt samspel för att:

 • barnen skall känna sig trygga i gruppen och få en vikänsla.
 • stärka barnen i deras identitet och självkänsla.
 • Skapa en förståelse för olikheter när det gäller utseenden, hem och familjeförhållanden, bakgrund, kultur, härkomst, traditioner.

Metod: I vår strävan mot målen kommer vi arbeta med:

 • pedagogerna leder arbetet med fokus på det sociala samspelet i gruppen.  
 • att barnen skall få tillfälle att upptäcka sig själv, sin närmiljö och sin omvärld genom att utforska språk, matematik, naturvetenskap, musik och skapande.
 • kompisbarometer för att se vem som leker med vem.
 • rim/ramsor
 • sånger
 • montessorimaterial
 • boken eller liknande om mig
 • samarbetslekar 

Mål: Förskolan har som prioriterade mål utifrån föräldraenkäten:

 • att utveckla användandet av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • att utveckla både innemiljön och utemiljön så att det blir mer inbjudande och inspirerande. 

Dokumentation: Hur skall vi dokumentera?

 • Fotografera/filma med Ipaden
 • Blogginlägg på Unikum
 • Kompisbarometer
 • Intervjuer/observationer

Vad skall vi dokumentera?

 • Barnens tankar och kommentarer
 • Barnens utveckling och lärande utifrån deras intressen.

Utvärdering och Analys i december -20 / januari-21

 • Vad fungerade bra?
 • Vad behöver vi förändra?
 • Uppnådde vi målen? Varför? Varför inte?
 • Övriga reflektioner

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: