Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2020-08-06 10:17 i Långareds fritidshem Alingsås
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Vi ska under hösten arbeta med matematik utifrån Favoritmatematik 3A.

Innehåll

Lärandemål:

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1- 9
 • kommunikativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • prioriteringsregler, skala och proportionalitet
 • att förklara hur du har tänkt och jämföra med andras sätt att tänka. När du gör det övar du upp dina förmågor att föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer samt välja och använda matematiska begrepp och metoder.

Viktiga begrepp:

 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Samband
 • Kommutativa lagen
 • Prioriteringsregler
 • Likhetstecken
 • Rimlighet
 • Problemlösning

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbeta med utgångspunkt i Favoritmatematik.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Matematiska diskussioner.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Problemlösning.
 • Färdighetsträning.
 • Praktisk/konkret matematik.
 • Se film kopplat till innehållet.
 • I slutet av varje kapitel, gör vi en/ett diagnos/prov.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljerna.
 • Använda positionsystemet.
 • Använda/välja lämpliga strategier och metoder.
 • Muntligt och skriftligt kunna förklara hur du tänker.
 • Värdera rimlighet.
 • Vara aktiv i matematiska diskussioner.
 • Förstå tallinjen upp till 1000.
 • Multiplikation och enkel division.
 • Räkna med öppna utsagor.
 • Kunna formulera och lösa problem enskilt och i grupp
 • Ställa upp algoritmer vid addition, subtraktion och multiplikation.
 • Förstå och kunna använda kommutativa lagen och prioriteringsregler.
 • Med stöd av enkla strategier kunna lösa enklare matematiska problem.
 • I ditt arbete, visa att du förstår och kan använda de matematiska begrepp vi jobbat med.
 • Kunna föra och följa enkla matematiska resonemang.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: