Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för Svenska årkurs 1 - Magiska Kulan

Skapad 2020-08-06 11:03 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Svenska i årskurs 1, med hjälp av läromedlet Den magiska kulan och Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera, skriva med det sagt att kunna lära sig. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle. Då man inte alltid kan samtala verbalt är även skriftspråket också en viktig del som vi kommer att arbeta intensivt med under detta läsåret.

Innehåll

Undervisning

 Vi kommer att varje vecka läsa ett ny kapitel i läseboken "den magiska kulan", till kapitlet kommer det att kopplas olika uppgifter samt läsläxa.

I arbetsboken kommer det att presenteras på olika sätt en ny bokstav. När bokstaven presenteras pratar vi om dess namn, ljud och form. När vi sedan är klara med bokstaven i arbetsboken kommer det att finnas möjlighet att kunna fördjupa sig i sitt bokstavsarbete.

Vi kommer att:

 • klippa,klistra och måla i anslutning till bokstavsarbetet
 • forma och skriva bokstäver och ord
 • laborera med bokstäver(ljudanalys och syntes), ordbilder,meningar och bilder.
 • använda digitala verktyg på olika sätt såsom appar och skrivprogram.
 • läsa och lyssna till läsboken (Den magiska kulan) och ha gemensamma diskussioner
 • Vi samtalar om känslor och tränar på att återberätta innehållet ur en text.

Du ska kunna

Läsa

 • Känna igen alla bokstavsformer
 • Koppla rätt bokstavsljud(fonem) till rätt bokstavstecken(grafem)
 • Höra hur många ljud ett ord består av
 • Identifiera första och sista ljudet i ord
 • Ljuda samman språkljud- syntes
 • Dela upp ord i språkljud -analys
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • Läsa enkla nya små ord
 • Läsa ord med enkla konsonantförbindelser
 • Läsa enkla meningar och förstå innehållet i bekanta texter
 • Visa intresse för läsning

Skriva

 • Kunna skriva alla bokstäver rätt
 • Göra mellanrum mellan ord
 • Inte blanda stora och små bokstäver
 • Klara ljudbaserad skrivning av enstaviga ord
 • Klara ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord
 • Skriva enkla meningar

 

Lyssna

 • lyssna till upplästa texter och samtala om innehållet genom att bland annat koppla till egna erfarenheter
Bedömning

Vi tar hjälp av skolverkets bedömningstöd för läs och skriv åk 1 och använder oss av en matris som baseras på språketlyfter.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: