Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för NO årskurs 1 tema hösten

Skapad 2020-08-06 11:05 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vi ska tillsammans under höstterminen, lära oss hur man kan känna igen årstiden höst. Vi ska lära oss om vad som händer i naturen när det blir höst och vilka bär och svampar man kan plocka i skogen.

Innehåll

 Beskrivning av arbetsområdet

Vi ska tillsammans under höstterminen, lära oss hur man kan känna igen årstiden höst. Vi ska lära oss om vad som händer i naturen när det blir höst och vilka bär och svampar man kan plocka i skogen. Vi kommer att studera och granska naturen. Hur ser det ut i skogen när hösten har kommit. Du kommer att få diskutera och jämföra andra årstider. Vi kommer att rita, måla och skriva om olika träd och svampar.

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

 • Du ska lära dig hur man känner igen hösten.

 • Du ska lära dig vad som händer i naturen under hösten.

 • Du ska lära dig om några olika svampar.

 • Du ska känna igen våra vanligaste träd.

Undervisning (hur ska vi arbeta): 

För att lära dig det här kommer vi att gå till skogen och undersöka hur det ser ut. Vi kommer se på film och skriva faktatexter om hösten. Du kommer få jobba tillsammans med en kompis och lära dig om våra vanligaste träd och svampar. 

 • fältstudier i skogen, diskutera och samtala om hösten.

 • skriva faktatexter om hösten.

 • Skriva dikt om hösten.
 • skriva en svampsaga.
 • rita, måla och skapa om hösten.
 • arbeta både enskilt och i grupp.

 • se en film om hösten och läsa texter tillsammans.

Bedömning (Kunskapskrav)

-Du ska kunna berätta om hur naturen ändras under hösten.

- Du ska känna till våra vanligaste träd och svampar.

- Visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt och hur du använder det när du diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: