Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2020-08-06 16:28 i Lendahls musikförskola Alingsås
Förskola
Inskolning på vår förskola

Innehåll

Syftet med inskolningstiden är att det nya barnet och barnets familj ska känna sig välkomna och bli trygga på förskolan. De ska först lära känna en till två pedagoger och sedan successivt övriga pedagoger. De ska också upptäcks miljöerna i förskolan och lära känna andra barn. 

Vi bjuder in vårdnadshavarna till ett inskolningssamtal. Detta samtal sker gärna i god tid innan barnet ska börja om möjlighet finns. Detta för att vårdnadshavare ska få information om hur vi brukar lägga upp en inskolning och hur förskolans verksamhet ser ut. En viktig del i samtalet är också att personalen får information om barnet.

Vårdnadshavare får vid det tillfället information om vad som är viktigt att tänka på i samband med inskolning, ex att minska antalet separationer hemma, som att undvika att anlita barnvakt under inskolningstiden. De får med sig informationsmaterial hem samt ett par foton som riktas till barnet som på så sätt får ett första välkomnande till förskolan. Samtalet syftar till att dela information och att börja lära känna varandra vilket skapar trygghet. Det är barnets ansvarspedagog som ansvarar för inskolningssamtalet. 

Inskolningen pågår som grund i ungefär två veckor. Vi lägger upp korta tider till alla de nya barnen så att tid finns för varje ansvarspedagog att ägna sig åt barnet helt den stunden de är på förskolan. Tiderna ökas något successivt. Det viktigaste under inskolningsperioden är att det nya barnet får möjlighet att skapa relationer med de nya personerna på förskolan. Då skapas trygghet och barnet kan då delta i dagens alla moment utan att särskilt ha tränat detta under inskolningen. Under inskolningsperioden har vi en gemensam samling på förmiddagen där vi lär känna varandra och en del av förskolans sånger. Vi ser det som viktigt att det händer roliga saker att delta i under inskolningen.

Under inskolningen uppmanar vi vårdnadshavare att vara tillgängliga men lite passiva. Det är vanligt att barnet undersöker och upptäcker i förskolans miljöer, bland andra barn och vuxna och sedan vänder tillbaka till sin vårdnadshavare. Det är viktigt att barnet får göra detta. 

En tid efter inskolningen bjuder vi in vårdnadshavarna till ett uppföljningssamtal. Vi pratar om hur inskolningen varit och hur det fungerar hemma och på förskolan nu.

 

”Att börja på en ny förskola är en stor upplevelse för ditt barn. Protest vid separation, trötthet, gnällighet och en extra stor känslighet för att vara utom synhåll från föräldrarna även i hemmet, är vanliga reaktioner hos barn under inskolningen och inget som ni behöver känna oro för eller uppleva som ett misslyckande.
Ni bör under inskolningstiden minimera andra separationer och i mesta möjliga mån undvika resor och barnvakter. Tid till återhämtning kan ske på olika sätt, till exempel korta dagar på förskolan, en ledig dag i veckan och få andra separationer under barnets första tid på förskolan” (ur boken Anknytning i förskolan Broberg, Hagström, Broberg 2012). 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: