Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2020-08-06 16:59 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola F – 3 Svenska

Innehåll

 

Detta kommer du att få lära dig:

 • Läsa olika sorters texter och lära dig att se likheter och skillnader i de olika texttyperna.
 • Öva upp din avkodning och din läsförståelse.
 • Skriva olika sorters texter så som berättande, beskrivande, fakta och instruerande texter.
 • Lära dig olika stavningsregler och enklare grammatik.
 • Samtala och lyssna på varandra.

Så här kommer vi att arbeta i klassrummet:

 • Vi kommer att läsa ABC-klubben Diamantjakten varje vecka.
 • Vi utvärderar veckan skriftligt i vår veckobok.
 • Vi skriver gemensamma texter om veckans grej.
 • Vi kommer att samtala om olika sorters texter så som berättelser, beskrivande texter, faktatexter etc.
 • Vi kommer att arbeta regelbundet med skrivregler och skrivövningar.
 • Vi kommer att öva oss i att lyssna, prata och skriva.
 • Vi kommer att skriva olika sorters texter så som berättelser, beskrivande, fakta och instruktioner.
 • Vi kommer att arbeta både gemensamt, i par eller liten grupp samt enskilt.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Lyssna och delta i samtal.
 • Läsa olika sorters texter samt din förmåga att förstå det du läser.
 • Skriva olika sorters texter.

 

Ditt lärande kommer att dokumenteras:

 • I dina arbetsböcker.
 • Arbetsblad i din pärm.
 • I din veckobok i din GOTW-bok.
 • Skolverkets bedömningsstöd som sedan läggs in i unikum.
 • I unikum varje termin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: