Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens morgonmöte

Skapad 2020-08-07 07:35 i Solängen förskola Kungälv
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Att barnen blir delaktiga i den dagliga verksamheten genom att barn och pedagoger samlas på morgonen och tillsammans går igenom vad som ska hända under dagen.

Innehåll

Vad / Hur:

Vi vill starta med morgonmöte dagligen kl 9.15. Syftet är att barnen skall få inflytande och tydlighet i hur vår dag ska ser ut.

Vi kommer använda oss av digitala verktyg för att vi vill att barnen skall bli delaktiga i vår dokumentation samt medvetna över sitt eget lärande.

Här går vi igenom vilka barn som är här, vilka som är sjuka/lediga. 

Vi sätter upp bilder på dagens rutiner/aktiviteter och går igenom tillsammans vilka barn som ska ingå i de olika grupperna.Detta förstärks med bilder samt kort på vilka som ska delta i vilken grupp. Dessa bilder sitter sedan kvar under hela dagen för att barnen ska kunna se vad och i vilken ordning rutiner/aktiviteter kommer att ske.

Vi går igenom vilken dag det är idag.

På veckans första möte så startar vi upp vårt veckobrev på Unikum. Fredagens möte avslutar vi veckobrevet tillsammans där barnen får vara delaktiga och reflektera över vad vi har gjort under veckan.

Morgonmötet avslutas med fruktstund.

 

VAD ska undervisningen utmana. (Undervisningsmål)

Vi vill att barnen skall:

* Utmana förmågan att lyssna.

* Utmana förmågan att vara delaktig och berätta vad man vill.

* Lära sig namn på våra dagar

* Att barnen skall utveckla en förståelse för att dom är delaktiga i vad som sker i vår verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: