Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati Solbringen 20/21

Skapad 2020-08-07 10:40 i Solbringens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

 

Demokrati

 

Planering:

 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

 

 

För att barnen ska växa och utvecklas till självständiga individer. Barnen ska utveckla förmågan att ta hänsyn till andra och skapa en förståelse för andra människors situationer.

 

 

 

 Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

 

 

 

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättning att utveckla:

 

 

 

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

  • förståelse för demokratiska principer och förmågan att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

  • Utveckla demokratiska kompetenser/förmågor som att lyssna på varandra, reflektera, argumentera, uttrycka egna uppfattningar och att sätta sig in i andras perspektiv.

 

 

 

Hur arbetar vi?  

 

 

 

Använda oss av demokratiska arbetsmetoder: Vi kan exempelvis diskutera vilka regler vi har på förskolan och om vi behöver några fler och varför. Ta fram gemensamma regler kring hur man ska vara som en kompis eller regler kring förskolans miljö. Ger större motivation att följa reglerna sedan. Genom att få samarbeta, diskutera och vara med i beslutsfattande i förskolan lär sig barnen kring demokratiska principer.

 

 

 

De demokratiska förmågorna som att argumentera, dra slutsatser och lyssna är inget eget ämne i sig utan går in i alla ämnen vi arbetar med. Detta är något vi behöver medvetandegöra för oss själva och barnen.

 

 

 

Vi arbetar aktivt med "Kompisböckerna" som tar upp vardagliga situationer som barnen kan känna igen sig i. Vi behöver bli bättre på att koppla dessa situationer när de sen händer i realtid på förskolan för att barnen ska få en djupare kunskap och förståelse. Barnens intressen och idéer tas till vara på och ligger till grund vid vår planering av aktiviteter.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: