Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-08-07 12:35 i Förskolan Växthuset Fristående förskolor
Förskola
Temat utgår från barnens erfarenheter av vatten. Vi upptäcker, samtalar, reflekterar och lär oss tillsammans.

Innehåll

Syfte:

Att ha roligt och att utforska vatten tillsammans med barnen.

Att baren får utveckla sitt språk och sin matematiska förmåga.

 

Frågeställningar tillsammans med barnen:

Vad är vatten?

Vad vill ni veta om vatten?

Vad har vi vatten till?

Vad kan vi göra med vatten?

Var finns det vatten?

Vad händer på och under vattnet?

Kan vatten se olika ut?

Hur känns vatten? 

 

Mål:

Att barnen utifrån sin sommarbild ska berätta om sina egna erfarenheter av vatten.

Att utifrån barnens erfarenheter och tankar kring vatten forma temat.

Att upptäcka vattnets egenskaper genom olika experiment.

Att använda vatten på olika sätt genom skapande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: