Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion hösten 2020

Skapad 2020-08-07 13:00 i Tegelbrukets förskola Svedala
Pedagogisk planering för inskolning ht 2014
Förskola
Vi vill att barnen och deras vårdnadshavare ska få bästa möjliga introduktion när de börjar på förskolan.

Innehåll

Pedagogisk planering för introduktion på förskolan


Var är vi?                                                

Detta är en planering som vi använder för att få en genomtänkt, välplanerad introduktion utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa" Att vara väl förberedd inför introduktion skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Vart ska vi?

 • Få barnet att känna sig tryggt med pedagoger och barngruppen.
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan.
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt. Även ett tillfälle för vårdnadshavaren att ställa frågor.
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i introduktionen för att känna samhörighet.
 • Att vi strävar efter en trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda.

 

Hur gör vi

 • Vårdnadshavare är med sitt barn i ca 3 dagar.
 • Skapa en lugn och harmonisk introduktion där en pedagog har ansvar och de andra är delaktiga för att skapa en trygg anknytning. 
 • Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet. 
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • Efter 6 till 8 veckor erbjuds vårdnadshavarna ett uppföljningssamtal.
 • Barn och vårdnadshavare får vara med om de olika aktiviteterna vi erbjuder och vilka rutiner vi har på förskolan under de första dagarna.
 • En lärlogg på individnivå om introduktionsdagarna.

 

kärnämne är koherens och kommunikation

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: