Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal - årskurs 7 HT 2020

Skapad 2020-08-07 13:58 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med positionssystemet, avrundning, multiplikation och division med 10, 100 och 1000 samt tal mellan 0 och 1, enheter, prefix och delbarhet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer starta området med en fördiagnos för att se vad du kommer ihåg från mellanstadiet. Vi börjar sedan med två veckors programmering där vi lär oss grunderna. 

Varje lektion kommer att starta med repetitionsuppgifter från olika delar av matematiken så som taluppfattning, bråk, procent, algebra, statistik, sannolikhet och geometri. Detta gör vi för att hela tiden repetera det vi lärt oss tidigare. Efter repetitionen så arbetar vi med innehållet i läroboken på olika sätt, ungefär ett delkapitel per vecka. Vi kommer då ha genomgångar, diskussioner, paruppgifter, enskilt arbete mm.

Vi kommer även att ha läxor för att repetera och befästa tidigare kunskaper. Läxorna redovisas inför klassen, på fredagar.

Efter arbetet med några delavsnitt har vi en diagnos för att utvärdera arbetet. Därefter fortsätter vi att arbeta med kvarvarande avsnitt för att sedan repetera och/eller fördjupa sig inom området. Kapitlet avslutas med ett skriftligt prov.

Från provet bedömer jag de olika förmågorna på olika betygsnivåer och fyller i din matris i Unikum. Jag bedömer också sådant jag kan se under lektionstid, detta läggs även det in i matrisen.

 

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du

 • kunna tiosystemet
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 samt med tal mellan 0 och 1
 • kunna använda begreppen inom de fyra räknesätten samt kunna genomföra beräkningar med tal i decimalform vid rutinuppgifter och problemlösning
 • kunna göra överslagsberäkningar
 • kunna använda avrundningsreglerna
 • förstå vad som menas med delbarhet och kunna delbarhetsreglerna
 • känna till olika prefix och enheter

Begrepp du ska behärska: siffra, tal, positionssystemet, decimal, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, avrundning, överslagsräkning, udda tal, jämna tal, delbarhet, närmevärde, enhet, prefix

 

Planering:

v.34 Fördiagnos och programmering

v.35 Programmering, inlämningsuppgift

v.36 1.1 Talsystem, läxa 1

v.37 1.2 Avrundning, läxa 2

v.38 1.3 Multiplikation och division med 10,100 och 1000, läxa 3

v.39 1.4 Enheter och prefix
              Diagnos

v.40 1.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1, läxa 4

v.41 1.6 Delbarhet, läxa 5 

v.42 Repetition

v.43 Skriftligt prov

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift - programmering

 • Läxa 1

 • Läxa 2

 • Läxa 3

 • Diagnos på kapitel 1: Tal

 • Läxa 4

 • Läxa 5

 • Skriftligt prov på kapitel 1: Tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal - Årskurs 7 HT 2020

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du har inte nått kunskapskravet.
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du har inte nått kunskapskravet.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet .
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Begrepp
Talsystemet
Du har inte nått kunskapskravet.
positionernas värde i talet med säkerhet .
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du har inte nått kunskapskravet.
kan i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med de fyra räknesätten och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
kan ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med de fyra räknesätten och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
kan ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Metoder
Avrundning
Du har inte nått kunskapskravet.
metoder för att avrunda heltal och decimaltal.
avrunda heltal och decimaltal.
avrunda heltal och decimaltal.
Metoder
Delbarhet
Du har inte nått kunskapskravet.
använda dig av delbarhetsreglerna.
använda dig av delbarhetsreglerna.
använda delbarhetsreglerna
Metod
Enheter och prefix
Du har inte nått kunskapskravet.
de vanligaste enheterna och prefixen. Du kan genomföra vissa enhetsväxlingar.
de vanligaste enheterna och prefixen. Du kan på ett bra sätt genomföra enhetsväxlingar.
de vanligaste enheterna och prefixen. Du kan med säkerhet genomföra enhetsväxlingar.
Metod
Multiplikation med 10, 100, 1000
Du har inte nått kunskapskravet.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
Metod
Division med 10, 100, 1000
Du har inte nått kunskapskravet.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
Metod
Multiplikation tal mellan 0 och 1
Du har inte nått kunskapskravet.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
Metod
Division med tal mellan 0 och 1
Du har inte nått kunskapskravet.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
genomföra beräkningarna.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Du har inte nått kunskapskravet.
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du har inte nått kunskapskravet.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: