Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT åk 4

Skapad 2020-08-08 11:06 i Aspen Montessori Grundskolor
Favorit matematik 4a kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 4A både som bok och digitalt, men även Montessorimaterialet som finns på skolan. Vi kommer också samtala en hel del om matematik och lära oss nya matematiska begrepp. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Områden som tas upp i undervisningen under höstterminen:

De fyra räknesätten och prioriteringsregler:

- Talen 0-10 000
- Addition och subtraktion med uppställning
- Multiplikations- och divisionstabeller
- Samband mellan multiplikation och division
- Prioriteringsregler

 

Multiplikation:

- Multiplikationstabellerna 0-10
- Multiplikation med tiotal och hundratal
- Multiplikation med en talsort i taget
- Multiplikation med uppställning (med och utan minnessiffror, med ensiffrig och tvåsiffrig faktor)

 

Division:

- Division; delningsdivision och innehållsdivision
- Division med rest
- Kort division (med och utan minnessiffror, med och utan rest)
- Division med 1,10,100,1000

 

Taluppfattning, statistik, algebra och programmering:

- Negativa tal
- Stapeldiagram och linjediagram
- Algebra
- Ekvationer
- Programmering

 

 Så här kommer vi att arbeta:

- Färdighetsträning i din bok, digitalt på din chromebook, på arbetsblad och genom läxor

- Laborativt med vårt montessori-material samt annat konkret material

- Undervisning där vi har genomgångar av det vi arbetar med, vi samtalar och resonerar

- Spela matematiska spel

- Tillsammans arbeta med problemlösning och träna på att använda olika strategier

- Enskilt, i par och helklass

 

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

- I det dagliga arbetet med matematik.

- Genom att aktivt delta i gemensamma genomgångar och diskussioner i undervisningen.

- Genom att aktivt delta och samarbeta i parövningar.

- Genom korta avstämningar under arbetets gång.

- I slutet av varje kapitel görs en diagnos samt ett summativt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: