Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva meningar och olika typer av texter åk4

Skapad 2020-08-08 14:28 i Parkskolan Ludvika
En planering som avser skrivträning i åk 4.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Att kunna skriva korta meddelanden, svar på frågor men också längre texter av olika slag är jätteviktigt! Det kan vara faktatexter, berättelser och mycket annat. Man behöver träna sig i att skriva regelbundet Nu ska vi lära oss mer om hur man skriver riktiga meningar och olika slags texter. Häng med!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Du ska lära dig att:

- skriva hela meningar med stor bokstav och punkt eller annat skiljetecken.
- följa de viktigaste skrivreglerna.
- skriva texter av olika slag; återberättande text, faktatext, berättelser och instruerande texter.
- skriva fullständiga svar på givna frågor i t ex So- och NO-ämnena.
- använda ord och begrepp som passar i samanhanget.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tränar att använda skiljetecken.
Vi tränar att bygga hela meningar.
Vi skriver till bilder/bildserier mm.
Vi skriver gemensamt utifrån s k modelltexter, där du sedan får öva på egen hand.
Du kommer att ha ett antal hemläxor som handlar om att skriva.

Du skriver för hand och på din crome book.

 Vi använder oss bland annat av bilder/bildserier samt av boken Klara svenskan.

Detta arbete kommer att löpa under hela läsåret.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna formulera hela meningar på ett korrekt sätt.

Du ska använda ord och begrepp som passar i sammanhanget.

Du ska kunna förbättra det du skrivit utifrån respons och hjälp.

Du ska kunna skriva lite längre text av olika slag med början, handling och slut och ett språk som passar.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

 

Du deltar aktivt och gör ditt bästa.
Du får respons på det du skrivit och kan utveckla ditt skrivande utifrån det.
Du använder det du lärt dig i kommande arbeten genom att alltid vara noggrann med ditt språk  och din meningsbyggnad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: