Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och förstå text åk4

Skapad 2020-08-08 14:39 i Parkskolan Ludvika
Vi arbetar med läsförståelse utifrån texter från olika genrer.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med förståelse; att läsa och förstå, Vad säger texten? Vad gömmer sig "mellan raderna"? Att träna läsförståelse regelbundet är jätteviktigt för att du ska lyckas bra i alla ämnen!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I alla ämnen och i många andra sammanhang möter du text av olika slag. Det är viktigt att kunna läsa och förstå samt hitta  information i texter. Därför är läsförståelse en värdefull del av svenskämnet.

Du ska lära dig att läsa och förstå texter inom olika genrer.
Du ska lära dig att söka och värdera information såväl "på" som "mellan" raderna.
Du ska kunna använda informationen för att lösa uppgifter och besvara frågor.
Du lär dig förstå och använda nya ord och begrepp.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta med texter och uppgifter inom olika genrer.
Du arbetar dels med läsförståelseövningar på din individuella nivå, dels gemensamt med olika läsförståelseövningar.

Du kommer att ha regelbundna läxor i läsförståelse.

Arbetet med läsförståelse kommer att löpa under hela läsåret.

Vad som kommer att bedömas:

Formativ bedömning hjälper dig framåt under arbetets gång.
Du ska kunna läsa och förstå olika typer av texter i de olika ämnena.
Du ska kunna använda ord och begrepp som hör ti

Hur du får visa vad du kan:

Du visar dina kunskaper i alla sammanhang där du arbetar med texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: