Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3, ht 2020

Skapad 2020-08-10 08:36 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 3 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Problemlösning - lösa och skapa matematiska problem samt resonera kring olika strategier och uttrycksformer som vi använder när vi arbetar med problemen.
 • Matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med.
 • Talen 0-1000 - positionssystemet, tallinjen, hundratavlor.
 • Addition och subtraktion - förståelse för räknesätten, olika räknestrategier tex tiotalsövergång och uppställning samt tabellträning.
 • Multiplikation - förståelse för räknesättet, olika räknestrategier tex kommutativa lagen, uppställning samt tabellträning.
 • Volym - uppskatta, jämföra och mäta volym samt omvandla liter och deciliter.
 • Skala - förminskning, förstoring och naturlig storlek.
 • Koordinatsystem
 • Klockan - hela analoga klockan samt räkna med tid.
 • Geometriska objekt - punkt, linje, stråle och sträcka.
 • Algebra - mönster och talföljder.

 

Hur arbetar vi?

 • Vi löser och skapar matematiska problem tillsammans i par eller grupp och berättar för varandra om vilka strategier vi använder.
 • Vi använder och resonerar om matematiska begrepp.
 • Vi lyssnar och deltar aktivt i genomgångar.
 • Vi arbetar i matteboken Favoritmatematik 3A.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel och problemlösning.
 • Vi arbetar med stenciler och mattehäften.
 • Vi tittar på film tex Mattelandet och Matildas mattegåtor.

 

Det här ska du kunna! 

 • Kunna lösa och skapa matematiska problem och använda och beskriva en strategi som fungerar bra för problemets karaktär.
 • Kunna förstå och använda olika matematiska begrepp.
 • Kunna förstå och använda sig av de olika räknesätten.
 • Kunna använda olika matematiska strategier, både huvudräkning och skriftligt,  i de olika räknesätten; talsort för talsort, tiotalsövergång, uppställning, ta bort lite, jämföra och se skillnaden.
 • Kunna uppskatta, jämföra och mäta volym med hjälp av lite och deciliter.
 • Kunna förstora och förminska bilder.
 • Kunna förstå och använda ett koordinatsystem.
 • Kunna hela analoga klockan samt räkna med tid.
 • Kunna skapa och konstruera olika geometriska objekt med hjälp av tex punkter och linjer samt mäta olika sträckor.
 • Kunna följa och resonera om mönster och talföljder.

 

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder, konkret material och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans.
 • delta i gemensamma lekar och aktiviteter och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • göra prov och diagnoser.
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

 

Viktiga begrepp

talsort, ental, tiotal, hundratal, tusental, addition, addera, plus, summa, term, subtraktion, subtrahera, minus, differens, multiplikation, multiplicera, gånger, faktor, produkt, kommutativa lagen, prioriteringsregler, förminska, förstora, analoga klockan, urtavla, visare, klockslag, volym, rymmer, koordinater, punkt, linje, stråle, sträcka

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: