Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandtema yngre

Skapad 2020-08-10 09:46 i Nolbäckens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Under September månad så ska vi på förskolan ha ett fokus på brand. Vad är en brandövning? Vad behöver vi tänka på?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Genom att fråga, samtala och använda barnens olika erfarenheter och kunskap om brand så ska vi skapa oss en större förståelse kring brand och gemensam kunskap om vad vi gör på förskolan om det börjar brinna.

Mål

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

Att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att barnen ska få arbeta med temat på ett varierande sätt där fokus läggs på att barnen är med och skapar för att de ska känna delaktighet i processen. Genom att de får vara med i processen och så vill vi att de ska kunna göra sig förstådda och utföra, upptäcka och utforska med hjälp av varndra och den teknik vi har. Att vi får möjlighet att berätta och beskriva vår kunskap med hjälp av olika uttrycks medel, som tillexempel genom bild. 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vårt brand tema kommer att avslutas med en gemensam brandövning på förskolan. Brandövningen genomförs varje år, för att rutin och uppsamlingsplatserna ska vara återkommande och sätta sig hos barnen. För att närma oss brandövningen så kommer vi arbeta med olika uttrycksformer för att fånga upp och göra barnen nyfikna. Vi kommer diskutera främst om hur utrymningen går till. Vi kommer introducera med en film på en lägereld och även jobba utefter eldtriangeln och även med gradskala på låg temperatur till hög temperatur på eld. Vi kommer sjunga en sång om eld om vad man ska göra när det brinner. Vi kommer även göra en flanosaga som eldsången ligger till grunden. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: