Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hyfs yngre

Skapad 2020-08-10 10:46 i Nolbäckens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Projekt/Tema Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning.

Innehåll

 

 

Mål

Att på ett tidigt stadie introducera vikten av god handhygien att försöka stoppa smitta. Under Augusti och september har vi extra fokus på detta och uppmärksammar hyfs med en invigning.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer starta upp genom att vi kollar på filmen när vi tvättar händerna, vi sjunger även "Tvätta, tvätta liten hand" och "tvätta händerna när du är riktigt glad". Vi diskuterar med barnen vad som händer när vi inte tvättar händerna. 

 

Utvärdering

 

 

Analys

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: