Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandmo 20-21 SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2020-08-10 11:56 i Sandmo Ur o Skur-förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

 

Planering

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

"Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar"

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill att barnen under sin förskole tid ska utveckla ett intresse och få en förståelse för olika matematiska begrepp såsom mängd, antal, längd, vikt, former osv. Vi vill väcka deras nyfikenhet till  den logiska matematiken. Viktigt att vi synliggör matematiska begrepp som finns i vår vardag och utmanar dem med olika problemlösningar.

Viktigt att de får med sig kunskaper i ämnet matematik under sin förskole tid och att vi ger dem goda förutsättningar att utveckla sin matematiska förmåga vidare i skolans värld. 

 

Hur arbetar vi?

Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utmanas i sin matematiska utveckling både inne och ute i olika sammanhang. Vi fångar upp deras tankar redan i tidig ålder där vi utgår från barnens egna kroppar och fortsätter bygga vidare på deras nyfikenhet kring ämnet. I samlingar, av/på klädning, matsituationer, toalettbesök, fria leken och i våra skogsgrupper ser vi den konkreta matematiken.

 

Exempel på övningar kan vara att vi räknar barn, fördelar pojkar/flickor, pratar om längd, först och sist, olika/lika. Vi skär frukt och fördelar mat, mängdlära, liter och andra mått, begrepp och väver in problemlösningar, sånger, rim och ramsor i alla situationer.

Vi räknar fingrar, tår och utgår från kroppen för att fastställa kunskaper som senare övergår till den teoretiska matematiken. I våra skogsgrupper arbetar vi mycket med olika matematiska uppdrag där de ska leta efter olika saker,räkna och mäta, jämföra, upptäcka och hitta likheter och olikheter. Allt som växer och lever i naturen drar vi nytta av när vi utvecklar våra matematiska kunskaper.

 

Genom vårt upplevelsebaserade lärande och vårt arbete med utepedagogiken kan vi erbjuda barnen olika lärmiljöer där matematiken blir synlig och tydlig på olika sätt. Vi ger dem olika matematiska uppdrag i många olika sammanhang och ger barnen en möjlighet att använda det matematiska tänket i allt de gör. Vi lyfter fram goda kunskaper och idéer hos barnen och de lär av varandra.  Vi delar upp barnen i mindre grupper och kan då lättare fånga upp varje barns individuella utveckling.

 (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 
 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: