👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2020-08-10 12:47 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Tekniskt system
Grundskola 8 Teknik
Vår vardag är sammanflätad med en rad tekniska system. Om vi tar en vanlig dag i våra liv som utgångspunkt så kommer vi i kontakt med en mängd olika tekniska system. Ett av de första systemen vi möter är kanske elsystemet som vi använder oss av till väckarklockan, för att tända ljuset i huset och koka vårt kaffe. Vatten- och avloppssystemet spelar en stor roll då vi ska uträtta våra behov och sköta vår hygien. Sedan kanske vi vill informera oss om vad som har hänt i världen eller i vår stad under natten och då tar vi någon informationskälla till hjälp och använder i och med detta ytterligare system. För att komma till våra arbeten, skolor och förskolor behöver vi använda oss av transportsystemet o.s.v.

Innehåll

 

 

 

Vi kommer att gå igenom och titta på olika tekniska system i vår närmiljö.

 

Vad krävs för att du ska kunna njuta av rinnande vatten eller elektricitet till din dator?

 

 

 

Vi kommer att titta på olika tekniska lösningar och förklaringar tillsammans i helklass.

 

Vi diskuterar och går igenom hur de fungerar.

 

Ni kommer att få välja ett tekniskt system och presentera för klassen

 

Ni kommer att göra en Powerpoint för att visualisera era tankar och underlätta eran presentation.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav som vi jobbar emot är:

 

Tekniska lösningar - Se matris

 

Dokumentera - Se matris

 

Teknikutveckling och drivkrafter - Se matris

 

Konsekvenser - Se matris

 

Uppgifter

  • Först: Du ska välja ut ett enkelt Tekniskt system i din närmiljö. Du ska förklara vad dess syfte är och hur det fungerar i korthet. Vilken var orsaken till att det tillverkades tror du? Hur har den utvecklats fram tills nu? Förklara begreppen: Delsystem, komponenter, material, input, output. Detta ska redovisas som en text. Tänk på att använda er av ett ämnesspecifikt språk och att förklara de olika begreppen och förtydliga nya/svåra ord. Dessutom ska du: Göra en PowerPoint för att förtydliga er text. Förbereda och genomföra en muntlig redovisning inför klassen. Ta del av och diskutera era klasskamraters redovisningar.