Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 2

Skapad 2020-08-10 13:07 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Under året kommer du att få lära dig om solsystemet, kropp och hälsa, material och ämnen i vår omgivning och få höra berättelser om naturen och naturvetenskap.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om solsystemet, solens och jordens rörelse i förhållande till varandra och dess relation till årstider. Vi kommer också att lära oss känna till de vanligaste stjärnbilderna och att stjärnhimlen ser olika ut för olika tider på året. Månens olika faser.

Vi ska lära oss om betydelsen av mat, sömn, hygien och motion och sociala relationer för att må bra.

Vi ska lära oss om människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Vi ska lära oss om människans upplevelse av ljus och ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

Vi ska lära oss om vattnets olika former; fast, flytande och gas.

Vi ska lära oss om övergången mellan formerna avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Vi ska läsa skönlitteratur, lära oss om myter och titta på konst som handlar om naturen och människan.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att läsa litteratur, titta på filmer, laborera, diskutera och resonera kring de olika arbetsområdena.  

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer bedömas är din förmåga att berätta, diskutera, observera, beskriva och ge exempel utifrån de olika arbetsområdena. Utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner, samt kunna dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använda dessa i diskussioner och samtal.  

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Under terminens gång kommer du att få visa din förmåga genom att delta i diskussioner, skriva faktatext, redovisa enskilt eller i grupp, bidra i grupparbete och genomföra fältstudier.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: