Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandmo 20-21 SKA Övergång och samverkan

Skapad 2020-08-10 13:58 i Sandmo Ur o Skur-förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Övergång och samverkan

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta? (gemensamt för alla från lpfö 18)


Förskolan ska samarbeta på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa ett sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

Hur arbetar vi?

Vi pratar positivt med barnen om kommande skolstart.

 Vi följer med de blivande förskoleklassbarnen till  närliggande skolor och tar emot besök av förskoleklasspersonal från en skola.

 

Vi är med på den årliga sexårsaktiviteten på vårterminen. Vi förskolor på område 4 turas om att arrangera träffen.

 

Ansvarig pedagog deltar i samverkanmöten med förskoleklasspersonal där vi får information om vad vi behöver fokusera på inför kommande skolstart.

 Vi använder oss av ett intervjumaterial som kommer från skolan där barnen får svara på frågor om hur de känner inför skolstarten.

 

 

Vi har ett avslutande utvecklingsamtal med föräldrar till blivande förskoleklass barn.

 

Vid behov har vi överlämnadesamtal med förskoleklass/specialpedagog.

 

 

 

 

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen/ vårdnadshavarna fått för möjlighet till förberedelse inför övergångar?

Hur har förskolan bidragit?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: