Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2020-08-10 14:05 i Olandsskolan Östhammar
Under temat "livet förr och nu" så lär oss mer om livet och vardagen förr. Vi gör också enkla jämförelser mellan livet förr och vår egen tid när det handlar om t ex kläder, mat, fordon, skolan, kyrkans roll mm.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Visst är det spännande att tänka på saker som hände förr? I detta temaområde kommer du att få lära dig om hur barn och familjer hade det förr, du kommer också att titta på likheter och skillnader mellan livet förr och nu.

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför?

-kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu.

-känna till begreppen dåtid, nutid och framtid.
-kunna berätta något om skolan förr i tiden. 
-kunna berätta något om hur barnen hade det för 100 år sedan. Vad lekte de med? Vad gjorde de på dagarna?  

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att
-titta på faktafilmer om livet förr.
-titta på bilder på internet och i läroböcker för att se vad vi kan lära oss om vardagen förr. 
-läsa olika faktatexter tillsammans om hur livet var förr.  
-diskutera runt det vi ser, lyssnar på och läser.


Vad som kommer att bedömas:  

Vi kommer att bedöma din förmåga att :
-göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu
-deltaga i olika samtal omkring texter, filmer och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: