Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 Geometri

Skapad 2020-08-10 14:27 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Geometri: Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att arbeta med geometri i tre dimensioner. Vi repeterar och säkerställer att begrepp och metoder för beräkning av omkrets och area för våra vanligaste geometriska figurer sitter. Vi lär oss rita rätblock, samt att beräkna volym och begränsningsyta på några geometriska kroppar. Vi använder oss också av gradskivan och stämmer av olika vinkelbegrepp, och går igenom metoder för beräkning av vinkelsumman i olika figurer.

Innehåll

 

Matematikplanering – Geometri år 7

 

Område

Geometri, Kapitel 2 i Matte Direkt samt filmer och quiz i Studi.se.

 

Syfte

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Föra och följa matematiska resonemang, och använda olika sätt att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Innehåll

Efter arbetet med detta område skall du kunna:

·       beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar (s. 56-59 + 62-63)

·       uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer (s. 60-63)

·       bedöma om en vinkel är rät, spetsig, trubbig eller rak (s. 60)

·       använda gradskiva (s. 60)

·       veta att vinkelsumman i en triangel alltid är 180° (s. 61)

·       räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel (s. 61-62

·       beräkna area och omkrets på såväl enkla som sammansatta figurer (s. 64-71)

·       enhetsomvandla i alla de tre dimensionerna (s. 72)

·       rita rätblock (s. 73)

·       beräkna volym och begränsningsyta på några geometriska kroppar (s. 74-75)

 

Du kommer också att få möjlighet att fördjupa dig och lära dig mer om:

·       Månghörningar och deras vinkelsummor

·       Platoniska kroppar

·       Beräkningar av area, volym och begränsningsyta på en mer avancerad nivå

 

Arbetssätt

·       Lärarledda genomgångar

·       EPA problemlösning

·       Eget arbete

·       Läxor om, du inte hinner på lektionen

 

 

 

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

·       ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner

·       ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, den 19-20e november

 

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

·       Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

·       Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Lektionsplanering år 7  vecka 41-47

 

 

 

Vecka 

Lektionsinnehåll 

Arbetsuppgifter 

41-46

Arbeta med fyra räknesätten

Arbetsblad

41

Introduktion till Geometri och planeringen.

Skriv ”Innehåll och begrepp i er bok”

 

·       Olika dimensioner

·       Kroppar – föremål som tredimensionella

·       Månghörningar – figurer som är tvådimensionella

·       Vinklar

·       Triangelns vinkelsumma

Matte Direkt: s. 54-55

Matte Direkt: s. 56-61

Räkna tal: uppgifter 1-25

EPA problemlösning & arbetsblad

Överkurs: s. 94-95

Räkna tal: uppgifter 1-7

 

42

Fortsättning från sida 62 i Matte Direkt

 

·       Olika typer av trianglar

·       Olika typer av fyrhörningar

·       Omkrets

·       Area

·       Rektangels area

·       Parallellogrammens area

 

Matte Direkt: s. 62-67

Räkna tal: uppgifter 26-54.

EPA problemlösning & arbetsblad

Överkurs: s. 96-97

Räkna tal: uppgifter 9-14

43

Fortsättning från sida 68 i Matte Direkt

 

·       Triangelns area

·       Sammansatta figurer

·       Volym

·       Rätblock

 

Matte Direkt: s. 68-73

Räkna tal: uppgifter 55-77.

EPA problemlösning & arbetsblad

Överkurs: s. 98-99

Räkna tal: uppgifter 15-21

 

44

Höstlov

Höstlov

45

Fortsättning från sida 74 i Matte Direkt

 

·       Rätblock

·       Begränsningsyta

 

Diagnos och genomgång av instuderingsmaterial

Matte Direkt: s. 74-75

Räkna tal: uppgifter 78-87.

Diagnos på fredag: s. 78-79

EPA problemlösning & arbetsblad

Överkurs: s. 100

Räkna tal: uppgifter 22-25

 

46

Repetition, gruppuppgifter eller fördjupning

Blåa kursen s. 80-93

eller

fortsatt fördjupning i röda kursen, uppslaget & svarta sidorna: s. 94-103

Instuderingsmaterial, EPA problemlösning & arbetsblad

47

Repetition, gruppuppgifter eller fördjupning

Prov på kapitel 2 Geometri

Fortsättning på föregående veckas planering

Prov för alla klasser på torsdag & fredag

 

 

Uppgifter

 • Matteprov Geometri

 • Matteprov Geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: