Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2020-08-10 14:30 i Snöstorpsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Som grund i arbetet har vi Zick Zack läsrummet och skrivrummet.
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

I svenska kommer vi att arbeta med läromedlet Zick Zack (skrivrummet). Syftet är att eleverna får träna sig i att skriva olika sorters texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera. Detta arbetar vi med främst skriftligt, men även muntligt genom redovisningar och läsförståelse av texter i de olika genrerna. 

Läsläxan fortsätter med Ben och Koko. Vi avslutar "Ben och Koko söker jobb" och fortsätter med "Den försvunna elefanten". 

Vi kommer även träna läsning i läsgrupper, där vi läser och diskuterar olika skönlitterära böcker, samt läsförståelse genom att läsa och svara på frågor i boken "Läsförståelse Röd".

 

Så här ska vi arbeta:

LÄSA

Du läser skönlitteratur som vi lånar på biblioteket.

Vi arbetar gemensamt och enskilt med läsförståelse.

Vi samtalar om böcker och texter i olika texttyper som vi läst tillsammans.

Vi läser faktatexter i SO/NO och samtalar om det.

 

SKRIVA

Vi kommer att arbeta med hur olika texttyper byggs upp, t ex berättelser, faktatexter, instruktioner mm.

Du skriver olika texter på Chromebook eller för hand, samt visar att du förstått hur de olika texttyperna byggs upp.

Vi arbetar med texterna i grupp, i par samt enskilt.

Du kommer att arbeta med stavningsregler, meningsbyggnad och ordklasser.

 

TALA

Du kommer att i grupp med andra, träna på att diskutera och säga din åsikt.

Du ska även få träna på att bli en god lyssnare och ställa frågor till dina kamrater.

Du kommer att träna på att ge och följa instruktioner. 

Du kommer att få göra presentationer och träna på att bli en bra talare.

 

Bedömning 

Se bedömningsstöd


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: