Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spiktavla

Skapad 2020-08-10 14:40 i Åledsskolan Halmstad
Spiktavla en kombination av olika material och deras egenskaper. Använder furu, dycker, valfri ytbehandling och bomullsgarn.
Grundskola 4 Slöjd
I det här arbetsområdet ska du träna på att slå i spik med jämn höjd och tillräckligt hårt så att spiken sitter fast. Du ska även träna på att skapa en bild som du kan föra över till ett annat material.

Innehåll

Vad?

 • Du ska göra en tavla med hjälp av bomullsgarn och små spik som kallas för dyckert
 • Du ska lära dig om olika ytbehandlingar
 • Du ska lära dig om de vanligaste materialen som vi har
 • Du ska använda minst två olika färger av garn
 • Du ska lära dig att arbeta från en idé till ett slutresultat.
 • Du ska träna på att följa en skriftlig och muntlig instruktion
 • Du ska träna på att skriva en loggbok och utvärdering

När?

v.35 2021 - v.40 2021

Hur?

 • Du ska träna på att slå i spik med jämnt mellanrum
 • Du ska träna på att dra bomullsgarn mellan spikarna
 • Du ska träna på att motivera dina val
 • Du ska träna på att arbeta självständigt

 

Slöjdord och begrepp

Ytbehandling, dyckert, bomullsgarn, lackfärg, täckfärg, hammare, någon typ av tång, bets och mönster

 

Redovisning/Utvärdering

Svara på dessa frågor under rubriken "Uppgifter"

 1. Vad har du gjort för slöjdarbete?
 2. Vilka material har du använt?
 3. Vilka redskap, verktyg, maskiner har du använt?
 4. Berätta hur du gjorde arbetet från början till slut.
 5. Vad lärde du dig?
 6. Vad var lätt/svårt? Motivera.
 7. Är du nöjd? Motivera varför/varför inte?
 8. Blev arbetet som du planerat? Vad ändrade du på? Varför?
 9. Hur har din arbetsinsats varit? Motivera.
 10. Hur blev kvaliteten på ditt arbete?

Uppgifter

 • Redovisning av din spiktavla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Åledskolan bedömningsmatris med hållplatser - Slöjd åk 4

Har arbetat med
Hållplats 4
Hållplats 5
grundläggande kunskaper:
Du kan:
goda/relativt utvecklade kunskaper
Du kan:
goda/väl utvecklade kunskaper
Du kan:
Formge och framställa föremål
 • Sl
 • Sl
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Tekniker oc redskap
 • Sl
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
 • Sl
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
 • Sl
i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som dusjälv har sökt upp.
Handlingsalternativ som leder framåt
 • Sl
bidra till att formulera och välja handlingsalternativ, som under arbetsprocessen, leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ, under arbetsprocessen, som efter någon bearbetning leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ som, under arbetsprocessen, leder framåt.
Värdera
 • Sl
ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremålets uttryck
 • Sl
tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: