Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal Åk 6

Skapad 2020-08-10 14:46 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Du kommer utveckla din förmåga att förstå och använda decimaltal i olika sammanhang som t.ex. vid beräkning.

Innehåll

Mål för detta arbetsområde - detta ska vi lära oss:

 

* förstå vad som menas med ett decimaltal

* storleksordna decimaltal

* multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

* räkna med överslagsräkning

* räkna med kort division

* upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

Begrepp:

Hela tal       decimaltal    tiondel        hundradel

Tusendel     decimal        decimaltecken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: