Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Prästkragen HT20

Skapad 2020-08-10 15:11 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Hur kan vi pedagoger på Prästkragen synliggöra arbetet med de digitala verktyg i grön flagg arbetet till vårdnadshavarna?

Innehåll

 1. Vart ska vi?

Utbildningen ska
också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge
dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.
Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till
digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna
värdera information. (Lpfö -18, s.9)

@.Se kopplingar till läroplanen.

Vi vill synliggöra för vårdnadshavarna hur vi använder oss av de digitala hjälpmedel vi har.

Vi kommer att utvärdera arbetet med grön flagg och vårt temaarbete om REDE.

 

Hur gör vi?

 

 

Aktion 1

Vi skickar ut ett frågeformulär till våra vårdnadshavare för att se hur de upplever att vi använder oss av de digitala verktyg vi har.

 

Aktion 2

 

Låta barnen vara med och sköta dokumentationen under vårt arbete

 

Aktion 3

Vi skriver ut QR koder med olika väderappar för att se hur vädret är ute och se hur barnen tar till sig informationen. 


Aktion 3

Undersöka vatten, is, snö med hjälp av digitala verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: