Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och huvudräkning åk 4

Skapad 2020-08-10 15:33 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 5 Matematik
I detta område ska vi träna på positionssystemet, huvudräkning och lösa problem.

Innehåll

Våra mål

Efter avslutat område 

Du ska:

-  Kunna sätta ut tal på tallinjen (procedurförmåga)

- kunna jämföra och storleksordna tal (analysförmåga)

- kunna räkna enklare additioner, subtraktioner, multiplikationer och divisioner i huvudet (procedurförmåga)

- Kunna använda olika strategier för problemlösning (metakognitiv förmåga)

- kunna beskriva och använda områdets begrepp (begreppsförmåga):

 • siffra
 • tal
 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • tusental
 • term
 • summa
 • differens
 • faktor
 • produkt
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Ha genomgång
 • Räkna i matteboken
 • Arbeta i par och små grupper
 • Laborera med matematik

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Sätta ut tal mellan 0-100 på tallinjen (procedurförmåga)

- Kunna beskriva vilken plats och viket värde en siffra har (analysförmåga)

- Kunna räkna ut tal i huvudet mellan 0-50 (procedurförmåga)

- Kunna rita en blid som visar en lösning av problemet (metakognitiv förmåga)

- Kunna beskriva områdets begrepp (begreppsförmåga)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Sätta ut tal mellan 0-1000 på tallinjen (procedurförmåga)

- Kunna beskriva vilken plats och viket värde en siffra har (analysförmåga)

- Kunna göra beräkningar mellan 0-100 med god säkerhet (procedurförmåga)

- Kunna redovisa lösningen med en blid och en uträkning (metakognitiv förmåga)

- Kunna beskriva och använda områdets begrepp (metakognitiv förmåga)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: