👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Media and our Health

Skapad 2020-08-10 22:19 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
How does Social media affects our health? In this project we will discover how social media works and its benefits and disadvantages.

Uppgifter

 • Summary-Response paper

 • The Social Dilemma - Discussion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -

Matriser

Eng
Social Media and our Health - Assessment

Writing skills

4
3
2
1
Language
Sentence structure Vocabulary
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Your text is written in varied ways Coherent
Your text is written in relatively varied ways Coherent
Your text is written in relatively varied ways relatively coherently
You need to improve your language when it comes to varied ways and coherent.
Fluency and Clear
Grammar Spelling
With fluency Clear Almost no grammar or spelling mistakes
With fluency Clear Some grammar or spelling mistakes
With some fluency relatively clearly So many grammar or spelling mistakes that it affect the fluency and clearity
Without fluency and unclearly Too many grammar and spelling mistakes. Make sure to improve your grammar and spelling for the text writing task.
Structure
Paragraphs Introduction Body Conclusion
Well structured Correct paragraph division Summary Response
Some structure
Some structure
Unclear structure
Content
Adoption to the assignment Thoughts Reflections Arguments
Some adaption Well formed thoughts, reflections and arguments
Some adaption Formed thoughts, reflections and arguements
To some extent adapted
Not adapted to the topic

Speaking skills

4
3
2
1
Clarity
Ability to express yourself clearly
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Clearly
Clearly
Clearly
Unclear
Fluency
Ability to express yourself with fluency
with fluency
with fluency
with some fluency
lack of fluency
Speak freely
Ability to express yourself freely
relative freely
x
x
X
Strategies to improve interaction
Ask question Respond to others reflections Get all members involved
Well functioning and take the conversation forward in a constructive way.
functional strategies to solve problems and improve interaction
essentially functional strategies which to some extent solve problems
Cannot solve language problems Cannot make the conversation keep going Use of Swedish
Adapt to the assignment
Adapt to purpose, recipient and situation
Adaptation
Some adaptation
Some adaptation
Not adapted to the topic

Discuss and reflect on the topic

4
3
2
1
Discuss
How well you discuss the topic.
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Discuss in detail and in a balanced way. Bring up different points of view.
discuss in detail
discuss in basic terms
Not on topic
Compare
Compare the topic with your own experience and knowledge
well developed and balanced comparisons
Well developed comparisons
simple comparisons
No comparisons

Information usage

4
3
2
1
Use of sources
How effectively you use sources during the discussion
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Choose relevant sources and use in a effective and critical way
Choose relevant sources and use them in a effective way
Choose relevant sources and use in your production.
Not relevant sources or incorrect usage
Source criticism
How well you evaluate your sources
With certainty evaluate your sources
With some certainty evaluate your sources
With some certainty evaluate your sources
Without certainty or no evaluation of sources