Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolnings planering v.33-36

Skapad 2020-08-11 08:29 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Inskolningsplanering v.33-36

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • – sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 • Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder.

 • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 • Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

  Dokumentation

 • V. 1. (V.33) Christel ansvarar för dokumentation.
  Fokus på vardagsleken, bilder utan ansikten, ett inlägg denna vecka.

V. 2. (V. 34) Sabina och Jessica ansvarar för dokumentation. Fokus på matsituationen, ett inlägg denna vecka. 

V. 3. (V. 35) Christel och Lina ansvarar för dokumentation. 
Fokus på skötrummet, ett inlägg denna vecka.

V.4 (v.36) Sabina och Jessica ansvarar för dokumentationen. Fokus på samspel och värdgrund

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Under terminens första veckor kommer vi ha inskolningar av nya barn och ta emot de barn vi haft tidigare efter sommarledigheten. Vi kommer att lägga vikt vid tydliga rutiner och kommunikation med de nya barnen och deras vårdnadshavare för att skapa goda och tillitsfulla relationer, samt lägga en trygg grund för barnen att trivas och må bra på förskolan. Vi kommer även ge en trygg start för de barn som kommit tillbaka efter sommarledigheten genom tydliga rutiner, kommunikation och stärka relationer genom att fokusera uppmärksamheten på barnen och vägleda dem under lekfulla förhållanden i undervisningen som sker i rutinsituationer såsom påklädning/avklädning i hallen, blöjbyte/toalett i skötrummet och matsituationen. Men även planerade aktiviteter som stärker sammanhållning och samspel mellan barn och pedagoger och bidrar till lärande och utveckling. Undervisningen fokuserar barnens delaktighet och inflytande över sina egna kroppar under stöttning av pedagoger. Undervisningen inbegriper även språkutveckling där vi fokuserar namn på kroppens olika delar, matematik och teknik med problemlösning för barnen att lösa i rutinsituationer.

Var

(rum, plats, situation)

I hallen kommer barnen klä på sig sina skor och kläder inför utevistelse och ta av dem när de kommer in med stöttning av pedagoger. Under lunch och mellanmål kommer barnen äta på förskolan. Före lunch och efter vilan, före mellanmål byter barnen blöja/går på toalett i skötrummet. Under förmiddagen och eftermiddagen finns det tid för fri lek och planerade aktiviteter utomhus.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

I hallen stöttar vi barnen att ta av sig skor, hattar/kepsar, jackor och byxor. Vi vägleder med uppmuntrande, beskrivande ord och visar vilken hylla barnen ska ta med sig sina saker till och visar hur de ska lämna dem. Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra. Vi sätter upp bilder på barnen som hjälper dem att veta var deras hylla finns.

Under lunch och mellanmål gör vi barnen delaktiga genom att fråga dem om vad de vill ha, t.ex mjölk eller vatten. Vi prövar att se om de kan äta utan haklapp. Vi bedömer från situation och individens behov medan vi lär känna barnens behov.

I skötrummet uppmuntrar vi barnen att byta egen blöja, slänga den i soptunnan, hämta en ny och ta på sig den och byxor. Vi stöttar barnen och hjälper dem när det är för svårt. De barn som byter på skötbordet uppmuntras till att kliva upp på stegar, vända sig på skötbordet , hjälpa till med att lyfta rumpan och sträcka benen. Detta ska ske under lekfulla förhållanden med fokus på att bidra till barnets “jag kan” känsla. Vi fokuserar på att prata och benämna namnen på olika kroppsdelar under dessa rutinsituationer för att lärandet ska få möjlighet att uppstå under många olika situationer i upprepande former. Vi kommer erbjuda aktiviteter i form av  sångsamling med namnsång, rörelser och sånger som barnen känner igen. Vi kommer ha aktiviteter främst utomhus. Det kommer vara samlingar med sång och rörelse, musik och dans till högtalare, rita, högläsning, leken björnen sover, yoga och rörelsebana.

 

V.33 V.1 Måndag: Kl 9.30 samla ihop alla barn myran/grodan efter sommarledigheten. Se varandra efter lång tid med sångsamling och frukt utomhus. Vi introducerar veckans TAKK-tecken: Hej, Hej då och godmorgon.

 

Vi gör klart körschema och pratar ihop oss i våra hemvister. Vi pratar med Therese om att få äta tidigare lunch V.2 tisdag och Onsdag, Kl.10.45.) Detta för att förekomma och skapa en matsituation där barnen fortfarande har energi och situationen blir lustfylld. Vi ser över hur vi ska fördelas över gården med tanke på Corona och väder. 

 

(Vi såg till helheten och antalet barn med beslutet att låta de “gamla barnen” gå på äventyrspromenad med några pedagoger)Tisdag: Kl. 9.15 sångsamling med veckans tecken och frukt för de äldre barnen. Kl. 9.45 Musik och rörelse (Christel). Kl.10.00 Rita (Veronica)

 

(Vi såg till helheten och antalet barn med beslutet att låta de “gamla barnen” gå på äventyrspromenad med några pedagoger)

 

Onsdag: Kl. 9.15 sångsamling med veckans tecken och frukt för alla barn både nya och gamla.. 

Kl. 9.45 Musik och rörelse (Christel/Shelir). Kl.10.00 Rita (Veronica/Shelir)Torsdag: Kl. 9.30 Inskolning med sångsamling, veckans tecken och frukt. 

 

Sångsamling: Namnsången, blinka lilla stjärna, bim, bom, bam, klappa lilla magen lilla magen, Imse, vimse spindel, Stora bamse spindel, dansa lilla nallebjörn avslutningssång: Alla händer säger klapp, klapp, klapp…

 

Vi delar vi upp oss i hemvister grodan/myran med nya/gamla barn och sitter på en varsin gård. Myran sitter på gården med förråden närmast parkeringen (lilla gården). Grodan sitter på andra gården med gungorna (stora gåden). 

Kl. 9.45 högläsning (Christel ). 

Kl.10.00 rörelsebana (Veronica och Christel). 

 

Inskolningsbarnen och vårdnadshavare äter utomhus kl.11.00 med Sabina, Pernilla, Karolina och Jessica. Myran äter på lilla gården medan Grodan äter på stora gården. De äldre barnen äter inne på sina hemvister med Veronica på myran och med christel och Shelir på grodan.

 

Fredag: Kl. 9.30 Inskolning med sångsamling, veckans tecken och frukt. 

 

Sångsamling: Namnsången, blinka lilla stjärna, bim, bom, bam, klappa lilla magen lilla magen, Imse, vimse spindel, Stora bamse spindel, dansa lilla nallebjörn avslutningssång: Alla händer säger klapp, klapp, klapp…

 

Vi delar vi upp oss i hemvister grodan/myran med nya/gamla barn och sitter på en varsin gård. Myran sitter på gården med förråden närmast parkeringen (lilla gården). Grodan sitter på andra gården med gungorna (stora gården). 

Kl. 9.45 Rita (Veronica/Christel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kl. 10.00 Björnen sover (Shelir/Christel). 

 

Inskolningsbarnen och vårdnadshavare äter utomhus kl.11.00 med Sabina, Pernilla, Karolina och Jessica. Myran äter på lilla gården medan Grodan äter på stora gården. De äldre barnen äter inne på sina hemvister med Veronica på myran och med christel och Shelir på grodan.
V. 34 V.2 Måndag:  De äldre barnen går iväg till skogen med Christel, Shelir och Veronica kl. 9.15. Den nya barnen har sångsamling med Sabina och Pernilla, Jessica och Lina kl.9.30.

 

Sångsamling: Namnsången, blinka lilla stjärna, bim, bom, bam, klappa lilla magen lilla magen, Imse, vimse spindel, Stora bamse spindel, dansa lilla nallebjörn avslutningssång: Alla händer säger klapp, klapp, klapp…Aktiviteter måla med vatten, musik och dans (Pernilla och Sabina) kl.9.45. Inskolnings barnen och vårdnadshavare äter utomhus kl.11.00 med Sabina, Pernilla, Karolina och Jessica. Myran äter på lilla gården medan Grodan äter på stora gården. De äldre barnen äter inne på sina hemvister med Veronica på myran och med christel och Shelir på grodan.

Tisdag: De nya inskolningsbarnen lämnas för första gången själva. 9.15-11.30. Vi samlar ihop oss för frukt och sångsamling med veckans tecken utomhus i hemvister kl.9.30. Vi introducerar veckans TAKK-tecken: Jobba, samling och äta. Grodan sitter på stora gården och Myran på lilla gården. 

 

Kl. 9.45 Högläsning (Christel) 10.00. Vi går in med de nya barnen och de äldre för att äta lunch på grodan/myran kl.10.00. Vi äter 10.45. Vårdnadshavare hämtar barnen 11.30 innan vilan.

 

Onsdag: De nya inskolningsbarnen lämnas för första gången själva för att sova på förskolan 9.15-13.30. Vi samlar ihop oss för frukt och sångsamling utomhus i hemvister kl.9.30. Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. Kl. 9.45 Högläsning (Christel). Vi går in med de nya barnen och de äldre för att äta lunch på grodan/myran. Vi äter 10.45. Vårdnadshavare hämtar barnen 13.30 efter vilan.Torsdag: Inskolningsbarnen lämnas 9.15-13.30. Vi samlar ihop oss för frukt och sångsamling utomhus i hemvister kl.9.30. Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. På grodan delar vi upp de äldre barnen med de nya i två olika grupper och har två parallella samlingar christel/Sabina. Vi äter lunch och sover. Vårdnadshavare hämtar barnen 13.30 efter vilan.

Kl. 9.30 Högläsning (Christel/Pernilla). 

Kl. 09.45 Rörelsebana (Veronica/Shelir). 

Vårdnadshavare hämtar barnen 13.30 efter vilan.

Fredag: Inskolningsbarnen lämnas 9.15-13.30. Vi samlar ihop oss för frukt och sångsamling utomhus i hemvister kl.9.30. Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.45 Rita (Veronica/Lina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kl. 10.00 Björnen sover (Shelir/Christel). 

Vårdnadshavare hämtar barnen 13.30 efter vilan.V.3 Måndag: Vi går iväg till skogen Kl. 9.15. Tar med oss frukt. Vi introducerar veckans TAKK-tecken: Frukt, grönt, sova. Vårdnadshavare börjar lämna/hämta barnen efter eget schema.Tisdag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl.9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Högläsning (Sabina/Christel 

Kl. 9.45 Musik och rörelse (Christel/Shelir). Onsdag:  Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl.9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Högläsning (Jessica/Lina). 

Kl. 9.45 yoga (Christel/Sabina). 
Torsdag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl.9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Högläsning (Pernilla). 

Kl. 09.45 Rörelsebana (Veronica/Shelir). Fredag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl. 9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Rita (Veronica/Lina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kl. 09.45 Björnen sover (Shelir/Christel). 

 

V.4 Måndag: Vi går iväg till skogen Kl. 9.15. Vi går in med de nya barnen. Vi introducerar veckans TAKK-tecken: Sitta, kom, röd. 

 

 Tisdag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl.9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Högläsning (Sabina/Christel 

Kl. 9.45 Musik och rörelse (Christel/Shelir). 

 

 Onsdag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl.9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Högläsning (Jessica/Lina). 

Kl. 9.45 yoga (Christel/Sabina). 

 

Torsdag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl.9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Högläsning (Pernilla). 

Kl. 09.45 Rörelsebana (Veronica/Shelir). 

 

Fredag: Vi samlar ihop oss för frukt och (sångsamling?) utomhus i hemvister kl. 9.15 Grodan på stora gården och Myran på lilla gården. 

Kl. 9.30 Rita (Veronica/Lina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kl. 09.45 Björnen sover (Shelir/Christel). 

 

När

Tid för genomförande

Undervisningen kommer att sträcka sig under hela dagen då den utförs både i planerade och spontana situationer. Undervisningen utförs även under utbildningen i rutinsituationer som är återkommande och sker dagligen. Den planerade undervisningen utförs i planerade aktiviteter som erbjuds barnen att delta i ute på gården i form av samlingar med sång och rörelse, musik och rörelse till högtalare, rörelsebana, yoga, rita, högläsning och leken björnen sover. Dessa kommer ske mellan Kl. 9.15-10.15. Undervisningen kommer även att pågå inomhus i form av samlingar ca. 10.45 innan lunchen serveras.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

  Hela arbetslaget kommer bedriva undervisningen i rutinsituationer under ledning av förskollärare. Detta kommer att kommuniceras om på avdelningsmöte samt under tiden på avdelningen i dialog med varandra, då detta sker i samarbete på avdelningen under hela dagen. Vi delar upp arbetslaget på att leda aktiviteter utomhus i förväg med tid och dag.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Vi har gjort det vi planerade i stora drag. Vissa dagar/tillfällen har vi sett att behovet och förutsättningarna för att göra som planerat inte varit som vi trodde och har då ändrat på ex. att gå iväg, vara tillsammans alla, erbjudit andra aktiviteter och undervisning. Vi valde att vänta med att introducera yogan, fokus har legat på att både skola in nya barnen men även till viss del skola in de gamla barnen igen efter ett långt sommarlov samt med både nygamla pedagoger och barn. Vi har erbjudit mycket musik, rörelse, vattenlek, såpbubblor, närhet och haft samlingar med bestämt innehåll. Det som varit svårare att genomföra har varit högläsning (det har vi gjort till viss del) och introducera nya grupplekar som björnen sover. Mycket för att alla famnar behövts. Barnen har haft inflytande i val av lekar, fått varit med och se samt hämta material, och fått mycket närhet de visat behov av. Vi har arbetat med att introducera TAKK- tecken, vi valde att gå ifrån veckans tecken till månadens tecken, då detta gör det mer möjligt att följa barnen i deras lärande. Vi har alla jobbat med vårt förhållningssätt och ge barnen förutsättningar samt tid i ex. skötrummet med att klara självständigt att tvätta händer och klä på sig. Gällande rutin undervisningen har vi dokumenterat och involverat vårdnadshavarna om hur vi arbetar med detta gällande måltider och skötrummet. 

Vi går vidare med att göra en ny fyra veckors planering med åtanke på att för att barnen ska kunna få så mycket inflytande i sin vardag som möjligt behöver vi ge dom tid såväl som om det är en stund i hallen, vid maten, i leken eller skapandet.    Vi gör en grovplanering för båda hemvisterna inkluderat början av undervisningen med kanin och igelkott och friendy dockorna. Vi ändrar på saker som kommit fram behövs kring informationen till VH i inskolnings kompendiet. I den nya planeringen har vi tema hösten i åtanke som vi delar med övriga förskolan. Vi planerar vidare hur vi involverar våra föräldrar i allt som sker med vilken dokumentation som gäller för kommande fyra veckor samt innehållet på kommande föräldramötes information. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: