Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera favorit matematik 2A

Skapad 2020-08-11 08:57 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 Matematik
Matematik planering för åk 2 utifrån arbetsmaterial såsom matematik boken "Mera favorit matematik 2 A" med kompletterande arbetsuppgifter, arbetsblad, laborativt material, diagnoser, samt matematiska spel och spel på dator.

Innehåll

Mål/ Kunskapskrav

Du ska utveckla din förmåga att: 

 • använda dig av de fyra räknesätten.
 • använda dig av algoritmer i dina matematiska uträkningar.
 • formulera och lösa problem.
 • se, förstå och använda mönster i matematiken.
 • förklara och argumentera kring matematik.
 • använda matematiken i vardagen.
 • förstå och använda matematiska begrepp och se sambanden mellan begreppen.

Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att arbeta med:

 • positionssystemet
 • talen 0-200
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång 
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100
 • addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100
 • algoritm
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • datalogiskt tänkande, villkor, sant eller falskt
 • genomgång av räknesättet mutliplikation
 • multioplikation med 2,5 och 10
 • genomgång av räknesättet division (dela lika och bilda grupper) 
 • division med 2,3,4 och 6
 • delar av en hel
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • volym
 • area och omkrets
 • klockan, analog och digital
 • geometriska objekt
 • programmering
 • mönster och talföljder
 • tabeller och diagram

·      Hur ska vi lära oss detta?

 

Genom att arbeta laborativt, få individuella utmaningar, delta i gruppdiskussioner, föra matematiska resonemang, spela matematiska spel samt färdighetsträna i matteboken och på arbetsblad. 

Bedömning: 

Vi bedömer elevernas kunskaper/ matematiska förmågor utifrån arbetsområdets mål och kunskapskrav. Vi tittar på hur eleven arbetar i sin mattebok och med andra uppgifter eleverna delges. Vi tittar på elevens förmåga att aktivt delta i diskussioner. Efter varje arbetsområde/ kapitel gör eleverna en självskattning, en diagnos. 

Tidsperiod:

HT20-VT21

 

·      

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: