Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-08-11 09:49 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Medeltiden - - År 1050-1523.
Grundskola 5 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar, kyrkor och städer i Norden. Medeltiden i Sverige varade mellan år 1050 och 1523 då Vasatiden började.

Innehåll

Målet med undervisningen


Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur länder och städer i Norden började växa fram.

* Viktiga begrepp.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Om sjukdomar och hur dessa behandlades.

* Vilka historiska källor som finns om medeltiden.

* Jämföra medeltiden med vikingatiden och idag.

* Övergripande kunskap om medeltiden. 

 

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

Begreppslista medeltiden

 

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

- Se filmer

Ahmed i medeltiden

Medeltiden - förändringarnas tid

Historiepolisen - Heliga Birgitta

1000 år till julafton - digerdöden

Birger jarl och Magnus Ladulås 3 min

Håtunaleken och Nyköpings gästbud 3 min

Magnus Eriksson 3 min

Hansan 2 min

Hansan 16 min

historiepolisen - drottning Margareta

film: kungar och drottningar och kampen om makten 15 min

kalmarunionen (2min)

Stockholms blodbad 16 min

Gustav Vasa och stockholms blodbad. 4 min

- delta i gemensamma diskussioner

- läsa i läromedlet

- arbeta med instuderingsfrågor i arbetshäfte samt i classroom

- Begreppsträning med hjälp av memory och Libers begreppsmaskin

Bedömning

Jag bedömer:

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden

- din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du har gällande dina arbeten.

Bedömning sker i samband med diskussioner och det fortlöpande arbetet i klassrummet samt genom skriftliga förhör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: