Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2020-08-11 11:39 i Blästadsskolan Linköping
Grundskola 3 Engelska
Do you like to play with cuddly toys? What day is it today? Have you seen a wolf? Leksaker, veckodagar och vilda djur är några av de teman vi kommer att arbeta med under hösten. Du kommer att få träna på att tala engelska samt lyssna och förstå talad engelska. Du kommer får träna på läsförståelse. Du kommer att få träna på att skriva ord och meningar.

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla?

 • kommunicera genom att lyssna, prata, läsa och skriva på engelska. 

 

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig:

 • engelska ord inom flera olika ämnesområden
 • att förstå tydligt talad engelska
 • att muntligt och skriftligt uttrycka enkla fraser
 • att läsa enkla texter. 

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

Du kommer att lära dig genom att:

 • se filmer på engelska
 • få träna på nya ord genom att lyssna och säga orden
 • få lyssna till uppläst text från läroboken
 • få läsa enkla texter och samtala om innehållet
 • få skriva enkla, hela meningar på engelska
 • delta i övningar/lekar där du pratar engelska med dina kamrater
 • få öva dig på att översätta ord från engelska till svenska och från svenska till engelska.

 

Bedömning

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Du redogör för ord du har lärt dig.
 • Du följer och förstår enkla ord och instruktioner.
 • Du deltar i dialog visar du vilka fraser du har lärt dig.
 • Du skriver enkla ord och meningar.
 • Du läser och förklarar bekanta ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: