Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv 4-6

Skapad 2020-08-11 11:09 i Nykils skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Är du intresserad av naturlivet? Inte? Då ska vi se till att du ändrar dig. Vi kommer bege oss till skogen där du ska få kunskap om naturlivet, men även utveckla färdigheter i hur du kan leva i den. Förhoppningsvis kommer du bära med dig en känsla av att naturlivet inte är så dumt ändå.

Innehåll

Innehåll

Du kan:

 •  anpassa dig till utevistelse, friluftsliv och till allemansrättens regler

Arbetssätt

Du kommer:

 • få genomgångar och instruktioner
 • lära dig viktiga begrepp kopplat till allemansrätten
 • gå tipspromenad om allemansrätten
 • se och diskutera innehåll från en film om friluftsliv som rör säkerhet
 • få bygga vindskydd
 • laga mat på stormkök

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • praktiskt sätta upp vindskydd
 • göra enkel mat på stormkök
 • bygga säker eldstad

 • Jag kommer bedöma din kunskap om:

allemansrätten och dess 

säkerhet i naturen

 

 

Uppgifter

 • Bygga vindskydd

 • Tipspromenad om Allemansrätten

 • Avslappning

 • Laga mat i stormkök

 • Flaggan i terräng

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Friluftsliv 4-6

Anpassning till utevistelse i natur

Når Målen
Når målen med god marginal
Når målen med mycket go marginal
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Ny aspekt
Hälsa och livsstil
Kan till viss del resonera kring naturupplevelser och hur det upplevs mer generellt.
Kan relativt väl resonera kring naturupplevelser och vad det kan betyda för den egna hälsan.
Kan utförligt resonera kring naturupplevelser och vad det kan betyda för den egna hälsan samt i ett vidare sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: