Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vem är jag?" åk 6 HT 2020

Skapad 2020-08-11 10:49 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 6 Bild
"Vem är jag?" Eleverna ska i denna uppgift berätta vem de är i bilder. Uppgiften är att skapa en illustration på A4-papper där eleverna skriver sitt namn och ritar minst 5 saker som symboliserar dem som personer. Det kan ex vara intressen, favoritmat, familjemedlemmar, sport eller andra fritidsaktiviteter, husdjur etc. Detta görs med blyerts och färgpennor.

Innehåll

"Vem är jag?"

Eleverna ska i denna uppgift berätta vem de är i bilder. Uppgiften är att skapa en illustration på A4-papper där eleverna skriver sitt namn och ritar minst 5 saker som symboliserar dem som personer. Det kan ex vara intressen, favoritmat, familjemedlemmar, sport eller andra fritidsaktiviteter, husdjur etc. Detta görs med blyerts och färgpennor.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

..skissa; hur man sätter en idé på ett papper. 

..arbeta med teknikerna blyerts och färgpennor och träna hur man kan använda dessa för att få fram olika effekter. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Första lektionen så börjar vi med att tillsammans komma på olika saker man kan illustrera för att beskriva sig själv. Allt från smått till stort. Jag kommer gå igenom komposition och hur man kan arbeta med att placera och rita saker på ett papper och vilka olika effekter detta kan ha. Eftersom detta är första arbetsområdet så kommer vi prata en del om skissteknik och hur eleverna arbetar med blyerts. Jag visar olika tekniker som eleverna sedan får testa. När eleverna skissat färdigt så kommer jag gå igenom tekniken färgpennor och olika tekniker med färgpennor. 

Hur?

Material: Blyertspenna och färgpennor på papper i A4-format.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
"Vem är jag?"

Rubrik 1

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Framställa bilder
Eleven kan framställa en bild med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa en bild med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa en bild med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera & välja handlingsalternativ
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som på ett relativt väl fungerande sätt leder arbetet framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som på ett väl fungerande sätt leder arbetet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: