Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns möte med naturen, blå

Skapad 2020-08-11 13:14 i 123461 Förskolan Bamse, Språkförskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Under läsåret 2020-2021 kommer Bamse språkförskolas barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid.

Innehåll

Projektplan Bamse språkförskola.

                     

Under läsåret 2020-2021 kommer Bamse språkförskolas barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid.

 

På Språkförskolan Bamse är verksamhetens huvudsakliga mål att stärka barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Verksamheten lägger stor vikt vid att stärka barnets förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla samt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

 

Syfte: 

Syftet med ett gemensamt fokusområde är en likvärdig förskola som ligger i linje med förskolans nya läroplan, Stockholm stad/Södermalms och Bamses gemensamma mål. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Mål:

 

Rubriken för höstens uppstart kommer att vara ”Barns möten med naturen”. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten på våra olika avdelningar. Ett språkutvecklande arbetssätt löper som en röd tråd genom projektet liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet, inflytande och självkänsla.

Augusti-oktober:

vi ska lära känna varandra

att lära känna avdelningen med dess stationer, miljö och olika material

vi ska skapa intressanta, glädjefyllda stationer med naturen i fokus för att väcka intresse hos barnen

vi observerar och dokumenterar under denna period för att se vad barnen är intresserade av för att sedan kunna utmana vidare.

 

Arbetssätt: 

Med en gemensam uppstart under rubriken ”Barns möten med naturen” kommer vi i våra olika grupper att smalna in projektet kring ett eller flera ämnen som barngruppen visar intresse och nyfikenhet för. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet. I samarbete med logoped kommer barnens kommunikation och språkutveckling inom projektet att utvärderas och följas upp på olika sätt.

Personalen kommer att vara aktiv och nyfikna tillsammans med barnen.

Genom introduktion av material och miljö i mindre grupper ska de få möjlighet att upptäcka avdelningens alla stationer och dess material. 

Stationerna ska presenteras på ett inbjudande sätt där det skapas mötesplatser för barnen. Naturen kommer att finnas i alla stationer. Vi kommer också att gå ut och upptäcka naturen.

Vi kommer att arbeta med att lära oss ord och tecken för de olika material vi använder och barnens persontecken. 

 

Analysfrågor:

·         Hur gav vi barnen möjlighet till språklig utveckling i projektet?

·         Hur tog vi tillvara barnens intressen och vilja att ingå i ett sammanhang i projektet?

·         Hur gav vi utrymme för barnens delaktighet och inflytande i projektet?

·         Vilka läroplansmål kopplade vi till projektet?

Skrivutikonen

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: