Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-08-11 13:09 i Nykils skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Första området fokuserar på rörelse. Du som elev kommer få delta i lekar som bygger på kombinerade rörelser både med och utan redskap. Du kommer utveckla din mångsidighet då du kommer använda hela kroppen och även hjärnan!

Innehåll

 

Mål

Du kan:

 • använda kroppen som redskap och röra dig i många olika sammanhang

 

Arbetssätt

Du kommer:

 • få genomgångar och instruktioner
 • leka samarbetslekar med koordinationsmoment
 • använda bollar som redskap
 • reflektera och skriva om hälsoeffekter

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • anpassa dina rörelser till olika moment utifrån: kraftinsats, balans, rörelse och flyt
 • reflektera över hälsoeffekter att röra sig på olika sätt

Uppgifter

 • Bilverkstaden (färgkodat aktivitet)

 • Rörelsememory

 • Basketfia med hinderbana

 • Namnlekar

 • Gravida ormen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Rörelse 4-6

Eleven anpassar och varierar sina rörelser utifrån aktivitet

Når målen
Når målen med god marginal
Når målen med mycket god marginal
Avväger sin kraftinsats
- Du har visat att du ibland anpassar tempo - Du har visat att du ibland kastar lagom hårt
- Du har visat att du oftast anpassar tempo - Du har visat att du oftast kastar lagom hårt
- Du har visat att du anpassar tempo väl - Du har visat att du kastar lagom hårt
Rör sig med rytm, balans och stabilitet
- Du har visat att du rör dig med viss balans - Du har visat att du rör dig med viss rytmik - Du har visat att du rör dig med viss stabilitet
- Du har visat att du oftast rör dig balanserat - Du har visat att du oftast rör dig rytmiskt - Du rör dig oftast stabilt
- Du har visat att du har god balans , rytm och stabilitet
Rör sig med flyt och precision
- Du har visat att du rör dig med viss tvekan - Du har visat att du behöver flera försök
- Du har visat att du rör dig med utan tvekan - Du har visat att du kan upprepa rörelser med liknande resultat
- Du har visat att du rör dig målmedvetet - Du har visat att du kan upprepa rörelser med samma resultat
Samspelar och medverkar till att aktiviteten når sitt syfte
- Du har visat att du har ett begränsat samspel - Du har visat att du försöker hitta strategier för att nå syftet
- Du har visat att du har ett fungerande samspel - Du har visat att du väljer strategier för att nå syfte
- Du har visat att du har ett välutvecklat samspel - Du har visat att du väljer effektiva strategier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: